UPOREDNA ANALIZA MLADIH VOZAČA U URBANIM I RURALNIM SREDINAMA, SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

1. Dragana Maric, /, Serbia

U konturi faktora bezbednosti saobraćaja Čovek-Vozilo-Put-Okolina (Č-V-P-O), najznačajniji faktor bezbednosti saobraćaja je zapravo čovek. Pri tome se posebno misli na vozače, s obzirom da oni predstavljaju najslabiju ,,kariku” u lancu faktora bezbednosti saobraćaja. Kao posebna kategorija, unutar grupe vozača izdvajaju se mladi vozači. Jedan od razloga zbog kog su se mladi vozači izdvojili jeste upravo taj što su previše zastupljeni u saobraćajnim nezgodama sa smrtnim ishodom. Mladi vozači se definišu kao vozači koji imaju do 25 godina, imajući u vidu da uzrast neophodan za dobijanje vozačke dozvole varira od jedne zemlje do druge. U zemljama članicama OECD saobraćajne nezgode su glavni uzrok smrti ljudi uzrasta od 18 do 24 godine. Na globalnom nivou, podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da su, 2002. godine, saobraćajne nezgode bile drugi najveći uzrok smrti osoba uzrasta od 15 do 29 godina, i prvi najveći uzrok smrti muškaraca istog uzrasta. Stope smrtnosti vozača starosti od 18 do 24 godine su skoro dvostruko veće od stope smrtnosti starijih vozača. Uprkos celokupnom poboljšanju bezbednosti u drumskom saobraćaju poslednjih godina, konkretan problem sa rizikom mladih vozača nije rešen. Više od 75000 ljudi svake godine pogine u saobraćajnim nezgodama u ruralnim područjima u državama članica OECD. Ovo predstavlja više od 60% svih nastradalih lica na putevima u OECD zemljama. Socio-ekonomski troškovi koji su rezultat nastradalih lica iznose 135 biliona dolara po godini. Rizik smrtno stradalih lica po jednom pređenom kilometru vožnje u ruralnim područjima je generalno veći u odnosu na urbana područja i 4 do 6 puta veći nego na autoputevima. Saobraćajne nezgode na ruralnim putevima su generalno teže nego saobraćajne nezgode na urbanim putevima i to najčešće usled razlike u brzinama, geometrije puta, funkcionalnosti i drugih faktora. Predmet istraživanja ovog rada su mladi vozači od 18 do 25 godina starosti u urbanim i ruralnim područjima, iz razloga velikog broja poginulih i teško povređenih mladih vozača u saobraćaju.

Ključne reči: mladi vozači; saobraćajne nezgode; bezbednost saobraćaja; urbano područje; ruralno područje

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 05.05.2015.

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove