Značaj uspostavljanja sistema hitnih poziva 112 s ciljem pravovremenog odziva hitnih službi u slučaju nastanka saobraćajne nezgode

1. Valentina Mandić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Aleksandar Mandić, Ministarstvo bezbjednosti BiH, , Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Povećanje bezbjednosti drumskog saobraćaja je nezaobilazno i uvijek aktuelno pitanje politike svake države. Pored primarnog cilja, koji se ogleda u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda kroz poboljšanje mjera aktivne bezbjednosti, podjednako se pažnja treba usmjeriti ka ublažavanju posljedica saobraćajnih nezgoda kroz poboljšanje efikasnosti odziva i djelovanja hitnih službi po prijavi nezgode. Činjenica da ishodi saobraćajnih nezgoda u velikoj mjeri zavise od pravovremenog odziva hitnih službi i preduzetih aktivnosti, povlači za sobom potrebu što efikasnijeg uvezivanja svih službi spašavanja, što se u velikoj mjeri može postići uvođenjem jedinstvenog sistema hitnih poziva – 112, koji je u BiH definisan okvirnim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, a ujedno predstavlja i jedan od prioriteta kada je u pitanju provođenje Globalnog plana decenije akcije bezbjednosti saobraćaja na putevima (2011 - 2020).

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: Njega poslije saobraćajne nezgode

Datum: 14.10.2015.

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
303 - 311

Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove