Uporedna analiza ponašanja i stavova kod pešaka na nesemaforizovanim pešačkim prelazima u gradu Beogradu

1. Miljan Lazarević, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Lazar Savković, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
3. Mladen Marina, Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet, Serbia
4. Milena Simić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia

Pešaci predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Znanje pešaka o bezbednom ponašanju u saobraćaju sastoji se od sposobnosti snalaženja u prostoru, teorijskog znanja određenih podataka, kao i od posedovanja svesti o mogućem sudaru pešaka sa vozilom. Pešak prema sopstvenoj fizičkoj spremnosti, agilnosti, brzini refleksa i jasnoći percepcije bira svoju rutu a samim tim sposoban je da se kreće svuda, ali to može negativno uticati na njegovu bezbednost, a i na bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Kretanje pešaka je jasno definisano u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji (2009). Stradanje pešaka je veliki problem u Republici Srbiji, gde je u 2015. godini poginulo 158 pešaka, a sa teškim telesnim povredama bilo je 793 pešaka. U istraživanju će biti prikazani rezultati ankete o stavovima pešaka o prelasku ulice na nesemaforizovanom obeleženom pešačkom prelazu i stvarnog ponašanja pešaka prilikom prelaska kolovoza, sa posebnim osvrtom na upotrebu mobilnog telefona i slušalica. Takođe, u radu će biti prikazani rezultati uporedne analize ankete i stvarnog ponašanja pešaka prilikom prelaska. Cilj ovog istraživanja je utvrditi korelaciju između polne i starosne strukture sa bezbednim prelaskom kolovoza na nesemaforizovanom obeleženom pešačkom prelazu.

Ključne reči: pešak; pešački prelaz; mobilni telefon; slušalice; Beograd

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 10.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove