Neki efekti primene tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja -

1. Ilija Neden Dimitriu, Serbia
2. Jovana Petrović, Serbia

Pre 25 godina, od strane jednog autora rada, sprovedeno je istraživanje o efektima primene tzv. „ležećih policajaca“ na dve lokacije u Beogradu. Tadašnji rezultati mogli su se koristiti kao vodič u izvođenju ovih elemenata saobraćajne opreme puta. Danas, kada su tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja u primeni na ulicama i putevima širom Srbije, postavlja se pitanje da li postoje promene u ponašanju vozača - prepoznavanje i prelazak preko ove prepreke na istim lokacijama. Međutim, na jednoj lokaciji je uklonjena prepreka, pa je istraživanje sprovedeno na drugoj lokaciji na način da su merene brzine u prilazu prepreci i brzine prelazaka preko same prepreke. U ovom radu je prikazana uporedna analiza rezultata dobijenih iz prvog i drugog istraživanja. U zaključku, autori predlažu unapređenje ove mere uvođenjem elektronskih uređaja za merenje brzine i obaveštavanje korisnika.

Ključne reči: saobraćajna oprema; ponašanje vozača; merenje brzina

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 11.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (868.09 KB)
Datoteka uz rad  (1.08 MB)
Datoteka uz rad  (1.85 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove