PROFIL REPUBLIKE SRPSKE U SKLADU SA PODACIMA PRIKUPLjENIM ZA GLOBALNI IZVJEŠTAJ O STANjU BEZBJEDNOSTI NA PUTEVIMA SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE 2009, 2013 I 2015

1. Milan Ilić, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Alen Šeranić, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U septembru 2015. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Ciljeve održivog razvoja među kojima i Cilj 3.6. o smanjenju broja smrti i povreda izazvanih saobraćajnim nezgodama za polovinu 2020. godine. Cilj rada je analiza aktivnosti koje je Republika Srpska ostvarila u dostizanju ovog cilja i poboljšanju bezbjednosti saobraćaja sprovođenjem preporuka Globalnog plana Dekade akcije za bezbjednost na putevima 2011-2020. Sprovedene aktivnosti su analizirane kroz prizmu podataka i rezultata prikupljenih u svrhu pripreme Globalnog izvještaja Svjetske Zdravstvene Organizacije o stanju bezbjednosti na putevima I, II, III i IV. Rezultati ovog rada ukazuju da je u Republici Srpskoj postignut određeni napredak u evidenciji podataka, kreiranju i implementaciji zakonske regulative i različitih preventivnih aktivnosti. Krajnji cilj rada jeste sagledavanje mjera za unapređenje postojećeg stanja u okviru ključnih stubova sistema bezbjednosti saobraćaja i potreba za boljom multisektorskom saradnjom na njihovom sprovođenju.

Ključne reči: bezbjednost saobraćaja; zakonska regulativa; preventivne aktivnosti

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 20.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (896.50 KB)
Datoteka uz rad  (118.03 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove