EFEKTI OZNAČAVANjA ZONE ŠKOLE

1. Miladin Nešić, Kriminalističo-policijska akademija Zemun, Serbia

Jedna od mera za smanjenje brzine vozila je i označavanje zone škole. Ograničenje brzine opredeljeno na ovaj način ne daje vozačima jasnu informaciju o važećem ograničenju brzine, već se očekuje da vozač ima potrebna znanja o značenju pojma „zona škole“, i ista primenjuje u zavisnosti od okolnosti. U radu su dati rezultati istraživanja brzina vožnje u zonama škola, sa osvrtom na karakteristike saobraćajnog okruženja u beogradskim školama. Razmatrani su i rezultati anketnog istraživanja poznavanja znaka za zonu škole od strane vozača.

Ključne reči: Brzina; Ograničenje; Zona škole

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 25.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove