UTICAJ SAVREMENIH TEHNIČKIH SISTEMA U VOZILIMA NA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

1. Ljubo Glamočić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milan Tešić, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Vozilo predstavlja veoma složen tehnički sistem sa više aspekata. Imajući u vidu osnovnu namjenu svakog motornog vozila, kao primarni cilj se postavlja bezbjednost vozila a samim tim i bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. U cilju postizanja osnovnog cilja, kod poslednjih generacija motornih vozila prilikom samog razvoja do konačne serijske proizvodnje značajna pažnja se upravo poklanja razvoju i usavršavanju tehničkih sistema koji pomažu i poboljšavaju upravljanju vozila odnosno pospješuju kontrolu dinamičkog ponašanja vozila. Kao preteča razvoja ovih sistema je ABS sistem (Anti-lock Braking Sistem), na bazi koga je razvijen čitav spektar aktivnih sistema upravljanja. U samom radu biće dat prikaz pozitivnih uticaja pojedinih sistema kao elemenata pasivne i aktivne bezbjednosti saobraćaja, kao i prikaz učešća vozila u saobraćajnim nezgodama koji ne raspolažu sa aktivnim sistemima za upravljane u odnosu na broj vozila koja posjeduju pomenute sisteme.

Ključne reči: bezbjednost vozila; sistemi aktivne i pasivne bezbjednosti u vozilima; savremeni uređaji za kontrolu dinamičkog ponašanja vozila

Tematska oblast: Bezbjednija vozila

Datum: 07.07.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (1.07 MB)
Datoteka uz rad  (1.09 MB)
Datoteka uz rad  (1.03 MB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove