PREDNOSTI I NEDOSTACI NACIONALNE BAZE PODATAKA O OBELEŽJIMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

1. Miroslav Rosić, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Serbia
2. Svetlana Miljuš, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije::, Serbia
3. Andrijana Pešić, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Serbia
4. Jelena Milošević, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Serbia

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije upravlja Integrisanom bazom podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja na nacionalnom nivou, a podatke iz baze podataka nudi javnosti kroz posebnu internet aplikaciju (WEB GIS Aplikaciju). Razvojem takvog centralizovanog rešenja, Agencija pomaže svim, a posebno najmanjim lokalnim samoupravama koje najčešće nemaju dovoljno sopstvenih kapaciteta za kvalitetno upravljanje na osnovu podataka. Postojanje svih tehničkih aspekata jednog kompleksnog sistema (kako u hardverskom, tako i softverskom smislu) na nivou Agencije za bezbednost saobraćaja, predstavnicima lokalnih samouprava omogućava da koriste prilagođeno jednostavno aplikativno rešenje bez potrebe za poznavanjem načina na koji celokupan sistem funkcioniše. Imajući u vidu da lokalne samouprave u Republici Srbiji imaju određena namenska sredstva za podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja, neophodno je da odluke o trošenju tih sredstava budu bazirane na podacima – na dokazanim činjenicama. Osnovni preduslov za donošenje odluka na osnovu podataka je da podaci budu dostupni. Prva verzija aplikacije je razvijena u toku 2015. godine. Do kraja 2016. godine izvršena su značajna unapređenja prve verzije aplikacije. U radu su opisane prednosti i nedostaci razvoja nacionalne baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja i posebne aplikacije za izvoz i analizu podataka, ukazano je na značaj upravljanja na osnovu podataka i opisani su dostupni skupovi podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: baza podataka; upravljanje; bezbednost saobraćaja; aplikacija; GIS

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 14.07.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (815.16 KB)
Datoteka uz rad  (635.23 KB)
Datoteka uz rad  (235.80 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove