UTICAJ RAZLIČITIH MIKROBIOLOŠKIH PREPARATA NA BROJNOST KORJENSKIH KVRŽICA SOJE [Glycine max (L.) Merrill]

1. Saša Kovačević, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Soja je najvažnija proteinska biljka za čiju uspješnu proizvodnju je neophodna inokulacija sjemena. Ogled sa različitim mikrobiološkim preparatima soje je postavljen na površini Eksperimentalno-edukacionog centra Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka u 2017. godini s ciljem utvrđivanja njihovog uticaja na brojnost kvržica korijena u odnosu na kontrolnu varijantu. Primjenjena je standardna agrotehnika za soju, a u eksperimentu je korišćena sorta soje sonja, sa sjetvenom normom od 100 kg ha-1. U ogledu su korišćeni sljedeći mikrobiološki preparati: Biofor Soja, NS Nitragin, Prisajd (normalna koncentracija), Prisajd (dvostruka koncentracija). Tokom istraživanja je utvrđen ukupan broj formiranih kvržica na korijenu biljke, kao i udio aktivnih kvržica, u četiri različita termina. Sva tri primjenjena preparata sadrže bakterije simbiotske azotofiksatore Bradyrhizobium japonicum. Inokulanti su prema preporuci primjenjeni neposredno prije sjetve. Broj korjenskih kvržica utvrđen je na 30 biljaka. U biometričkoj analizi dobijenih rezultata primjenjena je metoda proporcija. Komparacija različitih preparata za inokulaciju sjemena soje je pokazala da preparat Prisajd (dvostruka koncentracija) daje najbolje rezultate u pogledu ukupnog broja korjenskih kvržica, dok je u konačnom brojanju preparat Biofor Soja imao najveći udio aktivnih kvržica (73.61%).

Ključne reči: soja; inokulant; kvržice

Tematska oblast: Biotehničke – poljoprivredne nauke

Datum: 29.10.2017.

Studenti u susret nauci 2017


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove