Savremeni materijali i oprema zgrada nulte potrošnje energije

1. Ljubomir Majdandžić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Environmental Protection and Energy Efficiency Fun, Croatia

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 17.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove