KOMPARATIVNA ANALIZA STAVOVA VOZAČA POČETNIKA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA (REPUBLIKA SRBIJA – REPUBLIKA SRPSKA)

1. Ivica Ristić, Serbia
2. Nikola Torbica, MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA REPUBLIKE SRPSKE AGENCIJA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ivana Selenić, Serbia
4. Igor Milanović, Serbia

Osposobljavanje vozača je osnova od čijeg kvaliteta u mnogome zavisi kakav će se vozač u saobraćaju naći nakon polaganja ispita i dobijanja vozačke dozvole. U Srbiji osposobljavanje vozača mogu vršiti srednje stručne škole ili privredna društva. U Republici Srpskoj osposobljavanje vozača se vrši u privrednim društvima. Teorijskom, kao i praktičnom obukom kandidatima se, pored sticanja znanja i veština, želi formirati pravilan stav o bezbednom učešću u saobraćaju. Cilj rada je da se sagledaju i analiziraju stavovi vozača početnika koji su obuku završili u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Upoređivanje stavova će se izvršiti na osnovu ankete koja će se sprovesti sa vozačima početnicima. Anketiranje je vršeno u tri grada u Republici Srbiji - Vranju, Šapcu i Bogatiću i dva grada u Republici Srpskoj – Prijedoru i Banja Luci. Anketiranju je bilo podvrgnuto 154 vozača sa probnom vozačkom dozvolom u Republici Srbiji i 154 vozača u Republici Srpskoj. Generalno gledano učenici koji su vozačku dozvolu stekli u sistemu obrazovanja kroz srednje stručne saobraćajne škole imaju pozitivniji stav o bezbednom učešću u saobraćaju u odnosu na učenike koji su vozačku dozvolu stekli u sistemu obrazovanja kod privrednih društava.

Ključne reči: osposobljavanje kandidata; stav; bezbednost saobraćaja

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 15.10.2019.

VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Datoteka uz rad  (1.23 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove