Korištenje solarne energije u Hrvatskoj

1. Ljubomir Majdandžić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Environmental Protection and Energy Efficiency Fun, Croatia

Višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021. – 2027. predviđeno je 1.824,3 milijarde eura za oporavak i jačanje otpornosti europskog gospodarstva, i to 750 milijardi eura za „EU sljedeće generacije“ i 1.074,3 milijarde euraza Višegodišnji financijski okvir.U okviru instrumenta „ EUsljedećegeneracije“ uveden je Mehanizam za oporavak iotpornost iz kojeg će se državama članicama omogućiti korištenje bespovratnih sredstava i zajmovau ukupnom iznosu od 672,5 milijardi eura. Od toga 37% sredstava odnosi se na zelenu tranziciju i 20% na digitalnu tranzicija.Za Europski plan oporavka i otpornosti, Europska komisija će po prvi puta iskoristiti svoj izvrsni kreditni rejting i zadužiti se na međunarodnim tržištima do 2058. godine.Hrvatskoj će u okviru toga Mehanizma biti raspoloživa bespovratna sredstva u iznosu od 6,3milijardi eura i zajmova u okvirnom i znosu 3,6 milijardi eura.Preduvjet za korištenje sredstava je Nacionalni plan oporavka i otpornosti2021.–2026.(NPOO)koji će se provesti u narednim godinama, a najkasnije do31.08.2026. godine. Za Republiku Hrvatsku to znači reforme i investicije povezane sa zelenom i digitalnom tranzicijom,zapošljavanjem,razvojemvještina,obrazovanjem,istraživanjem i inovacijama, poboljšanjem poslovnog okruženja,učinkovitosti javne uprave, zdravstvenog sustava i ostalo.Europski zeleni plan obuhvaća sve gospodarske sektore, a posebice promet, energetiku, poljoprivredu, održavanje i gradnju zgrada te industriju kao što su proizvodnja čelika, cementa, tekstila i kemikalija.

Ključne reči: Solarna energija; Hrvatska

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 15.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove