ZAŠTIĆENE LJEKOVITE BILJKE NEVESINJSKOG POLJA (REPUBLIKA SRPSKA)

1. Siniša Škondrić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Jelena Knežević, Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Serbia
3. Ranko Perić, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Nada Šumatić, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Nevesinjsko polje je jedno od kraških polja istočne Hercegovine koje se karakteriše značajnim bogatstvom biodiverziteta. Budući da su kraška polja jedna od najosjetljivijih ekosistema na svijetu, posebna pažnja poklanja se njihovoj zaštiti. Ljekovite biljke na području Nevesinjskog polja imaju dugu tradiciju poznavanja i korištenja u narodu. Međutim, njihovo sakupljanje bi trebalo zadovoljiti savremene standarde održivog i ekološki osnovanog iskorištavanja. Cilj ovog rada je dati prikaz ljekovitih biljaka na području Nevesinjskog polja koje su zaštićene na području Republike Srpske. Na osnovu pregleda literature, kao i terenskim istraživanjima, utvrđeno je prisustvo osam vrsta ljekovitih biljaka na području Nevesinjskog polja koje se nalaze na Uredbi o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama na području Republike Srpske. Nadalje, ističemo potrebu praćenja stanja populacija, kao i poboljšanja znanja lokalnog stanovništva o njihovom održivom korištenju i očuvanju za buduće generacije.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristup u sanitarnom inženjerstvu

Datum: 03.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove