Savremeni pogled na stanje materije i energije u kosmosu

1. Branko Dragović, Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Srbija, Serbia

Prema standardnom modelu kosmologije, kosmos u naše vreme se sastoji od 68% tamne energije (TE), 27% tamne materije (TM) i samo 5% vidljive materije. Prema ovom predviđanju, TE je odgovorna za ubrzano širenje kosmosa, a TM treba da postoji u galaksijama i da značajno utiče na dinamiku materije unutar i između galaksija. Pod vidljivom materijom podrazumeva se sva materija koja je sastavljena od poznatih elementarnih čestica, a to praktično znači materija od koje je sastavljena naša planeta Zemlja i mi sami, Sunčev sistem, sve zvede i sve ostalo čto se u kosmosu detektuje teleskopima. Iako većina fizičara veruje u postojanje TE i TM, ipak njihovo postojanje nije još eksperimentalno potvrđeno i pored intentivnog istraživanja u tom smeru. Postojanje TE i TM podrazumeva važenje Ajnštajnove teorije gravitacije na svim rastojanjima od atoma do kosmosa kao celine. Pošto Ajnštajnova teorija gravitacije nije proverena na galaktičkim i većim rastojanjima, jedan deo teorijskih fizičara radi na proširenju te teorije. Postojanje tamne energije i tamne materije, ili postojanje proširene Ajnštajnove teorije gravitacije, je jedan od najvećih naučnih problema i izazova 21. veka. Kada se pokaže da postoji jedno ili drugo, to će bitno promeniti našu sliku kosmosa i dati odgovor na mnoga druga pitanja U ovom predavanju nastojaću da slikovito, i razumljivo za širi krug slušalaca, dam savremeno viđenje stanja materije i energije u kosmosu.


Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 13.07.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (15.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove