Povezanost između dentalne i skeletalne maturacije kod djece u Bosni i Hercegovini

1. Azra Pirovic, [], Bosnia and Herzegovina

Uvod: Cilj ovog rada je utvrditi korelaciju između stepena kalcifikacije zuba, skeletne zrelosti i hronološke dobi djece u Bosni i Hercegovini.
Materijali i metode: U ovoj studiji su korištena 102 ortopantomografa i 102 lateralna kefalograma pacijenata između 7 i 14 godina starosti. Omjer spolova je 49 muških i 53 ženskih. Ortopantomograf snimci su korišteni za Demirjanovu metodu određivanja stepena kalcifikacije zuba pri čemu je posmatran stepen razvoja sedam stalnih zuba (incizivi, očnjak, premolari, te prvi i drugi molar) u donjem lijevom kvadrantu. Skeletna zrelost se određivala na lateralnim kefalogramima pri čemu se pratio stepen razvoja drugog, trećeg i četvrtog vratnog kralješka. Stepen korelacije između dentalne i skeletne zrelosti procijenjena je pomoću Spearmanovog koeficijenta korelacije.
Rezultati: Stepen kalcifikacije zuba pokazuje pozitivnu i statistički značajnu korelaciju sa stepenom razvoja kralježaka (r = 0,316). Najveća korelacije je između stepena kalcifikacije donjeg lijevog očnjaka i stepena razvoja kralježaka (r = 0,529), a najmanja korelacija je između stepena kalcifikacije donjeg lijevog prvog molara i stepena razvoja kralježaka (r = 0,002).
Zaključak: Postoji pozitivna korelacija između stepena kalcifikacije prvih sedam stalnih zuba u trećem kvadrantu i stadija skeletne zrelosti procijenjenog praćenjem razvoja drugog, trećeg i četvrtog vratnog kralješka.

Ključne reči :

Tematska oblast: Stomatologija

Datum: 05.01.2024.

Informatika u Biomedecini 2024

Datoteka uz rad  (1.40 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove