https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Dijana Matić

Radovi autora

1. Dijana Matić (2023) "Registar prijavljivanja nestašica lijekova u BiH u periodu od 2018. do 2023. godine: deskripcija i analiza trendova " - Informatika u Biomedecini 2023
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/registar-prijavljivanja-nestas/6458)
Dijana Matić

Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10