Dijana Matić

Radovi autora

1] Dijana Matić Registar prijavljivanja nestašica lijekova u BiH u periodu od 2018. do 2023. godine: deskripcija i analiza trendova " - Informatika u Biomedecini 2023, 15.03.2023.
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/registar-prijavljivanja-nestas/6458)
Dijana Matić

Pretraži radove