Optimalno istraživanje i održivo korišćenje geoloških resursa

Lokacije događaja

Ukupno: 1

Foto Naziv Tip lokacije Lokacija
Hotel Lepenski Vir Mjesto održavanja Serbia