Оптимално истраживање и одрживо коришћење геолошких ресурса

Локације догађаја

Укупно: 1

Фото Назив Тип локације Локација
Хотел Лепенски Вир Мјесто одржавања Serbia