Почасни одбор Конгреса састојаће се од наших еминентних пензионисаних геолога као и представника значајних научних институција и организација које учествују у организацији или дају подршку скупу. 

Организациони одбор чине чланови Управе СГД и колеге геолози из наших организација. 

Коначни списак биће објављен у 2. циркулару и програму конгреса.


Датум: 08.01.2014.