Радови за конференцију: Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Радови

Укупно: 92    APA формат исписа радова IEE формат исписа радова Табеларни испис радова

1. Г. Коларевић, Д. Јарош, D. Mirjanić (2020). ОСИРОМАШЕНИ УРАНИЈУМ КАО ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА У РАДИОТЕРАПИЈИ. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5899 )
2. B. Škorić, N. Davidović, С. Обрадовић, B. Đorđević, V. Timčenko (2020). Poređenje performansi nizova uparenih magnetnih diskova RAID 0, RAID 5 i RAID 50. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5898 )
3. I. Havreljuk, A. Šinik, T. Botić, p. dugić (2020). РАЗВОЈ И ПРИМЈЕНА КОМПОЗИТНИХ ХИДРОИЗОЛАЦИОНИХ МАТЕРИЈАЛА . Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5897 )
4. Đ. Popović, D. Kojić, N. Vukic (2020). ПРИМЕНА ФУНКЦИОНАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА У ШТАМПИ ИНТЕЛИГЕНТНОГ ТЕКСТИЛА. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5896 )
5. D. Đeorđić, D. Mirjanić (2020). HYDROGEN IN METALS. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5895 )
6. S. Pelemiš, S. Vuković, J. Vulinović, В. Мирјанић (2020). НАНОМАТЕРИЈАЛИ У ЦИЉАНОЈ ДОСТАВИ ЛИЈЕКОВА. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5894 )
7. S. Popić, И. Ристић, В. Мићић, J. Tanasić, V. Cvjetinović, S. Pelemiš (2020). UTICAJ METIL METAKRILATA NA SVOJSTVA SINTETISANIH AKRILATNIH EMULZIJA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5893 )
8. Д. Јарош, Г. Коларевић, D. Mirjanić (2020). КОМПАРАЦИЈА ДОСИМЕТРИЈСКЕ ШУПЉИНЕ ИЗМЕЂУ ЛИСТОВА ЗА ДВА ТРУЕБЕАМ ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5892 )
9. D. Mirjanić, D. Divnić, T. Pavlović, I. Radonjić (2020). PRIMJENA SOLARNIH SIMULATORA U FN TEHNOLOGIJAMA. Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5891 )
10. N. Davidović, С. Обрадовић (2020). Poređenje performansi Adata, Kingston i Samsung RAID 0 nizova uparenih SSD uređaja . Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali , 10.-11. Септембар. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/5890 )
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. >>
Претражи радове