Цијене

Цијене за коришћење платформе еКонференције зависе од модула који ће се кориситити те од броја учесника конференције.

Контактирајте нас: https://ekonferencije.com/sr/kontakti

MОДУЛИ:

ЛИЧНИ САЈТ:  Сваки регистровани корисник може да креира властити сајт по цијени од свега 15 евра на годишњем нивоу.


Информације о догађају: назив, опси, логотип, језици конференције, важни датуми, тематске области, контакт подаци, подаци о локацијама, организаторима, спонзори секције (чланци), унос фото и видео садржаја, објава докумената. Организатор може самостално да унесе податке. Уколико наш тим пружа подршку при комплетирању података - цијена је 20Евра
Организатори конференције је потребно да на свој сајт поставе линк ка eKonferenceije.com (confOrganiser.com).

Пријава рада: Креирање обрасца за пријаву сажетака и интеграног рада, претрага радова и аутора по различитим критеријима, креирање различитих дијаграма и  извјештаја укључујући и књигу сажета. Експорт података у Microsoft Word и Excel. Слање обавјештења ауторима. Поред интегралног рада могућ унос и пратећих презентација видео записа илагања.

Рецензије: Креирање обрасца за рецензије, креирање листе  рецензената и њихова задужења за радове (могуће задуживање за тематске области или појединачним радовима), преглед појединачних и збирних рецензија. Промјена статуса рада на основу резултата рецензије (да лије рад прихвачен, одбачен,..).  Овај модул умногоме штеди вријеме организатора јер нема више потребе посредовања у достављању ауторових радова рецензенту и борнуто. Сав процес је аутоматизован, а при томе анутор и рецензент немају информације један о другоме.

Програм конференције: Након рецензије прихваћени расови се разврставају у сесије, а потом креира програм конференције за сваку салу - сваку сесију.

Пријава учешћа и анкета: Креирање обрасца за пријаву учешћа укључујући различите услуге конференције, попусте по групама и времену. Преглед пријављених учесника, евиденција уплата. Овај модул омогућава и креирање електронског упита за учеснике конференције

Андроид апликација за евиденцију учешћа: Предуслов за коришћење апликације је коришћење модула за "Пријаву учешћа". Из система се генеришу QR  кодови и при уласку на предавање или презентацију помоћу мобилне апликације се евидентира присуство. На тај начин се веома лако добијају подаци која су рпедавања била најпосјећенија, а посјетиоцима предавања се може дати могућност да оцјењују предавачае, радове.. Обрада података је аутоматска...

Андроид апликација за догађај: боља видљивост конференције , низ функциналност корисних за учеснике конференције (геолокације конференције - мјесто одржавања - објекти за смјештај,..), преглед пријављених радова, учесника конференције, 

Сајт конференције: свака конференција има могућност креирања сајта са властитим поддоменом или доменом. Изложене цијене се износе на мање дораде постојећих темплејта. Израда сајтва са посебно захтјевним дизајном се додатно наплаћује. У сајт конференције се укључују све функционалности од пријавних образаца, прегледа пријављених аутора и радова...

Напомена:  Куповином више од 3 модула, цијена се за сваку наредни модул смањује за 10%

 Број учесника1 - 5051 - 100101 - 200201 - 500501 - неограничен број учесника
Информације о догађају 0 - 20    0 - 20  0 - 30  0 - 30   0 - 30 
Пријава рада  399  499  599 699  799
 Рецензије  299  399  499  599  699
 Програм конференције  219  330  439  549  659
Пријава учешћа и анкета  399  499  599  699  799
Мобилна апликација за евиденцију учешћа  999  1299  1399  1499  1599
Андроид апликација догађаја  999  1199  1299  1499  1599
 Сајт догађаја  599  1199  1299  1399  1499

Датум: 21.12.2015.