Чланови Програмског одбора су:

 • Проф. др Крсто Липовац, предсједник

   Саобраћајни факултет Београд, СРБИЈА

  Проф. др Милан Вујанић, члан

  Саобраћајни факултет Београд, СРБИЈА

  Проф. др Владан Тубић, члан

  Саобраћајни факултет Београд, СРБИЈА

  Prof. dr Tomaž Tollazzi, члан

  Грађевински факултет, СЛОВЕНИЈА

  Проф. др Перица Гојковић, члан

  Саобраћајни факултет Добој, РЕПУБЛИКА СРПСКА

  Проф. др Сњежана Петковић, члан

   Машински факултет Бања Лука, РЕПУБЛИКА СРПСКА

  Проф. др Валентина Голубовић- Бугарски, члан

   Машински факултет Бања Лука, РЕПУБЛИКА СРПСКА

  Проф. др Драгољуб Шотра, члан

  Агенција „Експерт“ Београд, СРБИЈА

  доцент др Бојан Марић, члан

  Саобраћајни факултет Добој, РЕПУБЛИКА СРПСКА

  docent dr Marko Renčelj, члан

  Грађевински факултет, СЛОВЕНИЈА

  доцент др Зоран Ћургуз, члан

  Саобраћајни факултет Добој, РЕПУБЛИКА СРПСКА


Датум: 11.04.2016.