PROSTORNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE SA UČEŠĆEM BICIKLISTA I MOTOCIKLISTA

1. Miroslav Đerić, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milan Tešić, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Goran Šmitran, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Bojan Marić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Bezbjednost biciklista i motociklista u saobraćaju posljednjih godina dobija sve više na značaju. Povećanje broja biciklista i motociklista u saobraćaju sa jedne strane, a učestalost i težina stradanja istih u saobraćajnim nezgodama sa druge strane, ukazuje na složenost i težinu ovog problema.

Uzimajući u obzir težinu i složenost problema u ovom radu je urađena prostorna raspodjela saobraćajnih nezgoda na području Republike Srpske (po Centrima Javne Bezbjednosti), sa učešćem biciklista i motociklista.

Rezultati rada će omogućiti naučnoj i stručnoj javnosti sagledavanje stanja bezbjednosti saobraćaja na području Republike Srpske sa aspekta učešća biciklista i motociklista u saobraćajnim nezgodama, pri tome ne ulazeći u pitanje odgovornost sa aspekta činjeničnog stanja.

Ključne reči: Saobraćajne nezgode; biciklisti; prostorna raspodjela

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Način prezentacije: Video prezentacija, e-Posteri, Kratka usmena prezentacija, Usmena prezentacija

Datum: 11.05.2015.

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
77 - 85


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove