Uticaj normi, stavova i navika na brzu vožnju u odabranim lokalnim samoupravama u Republici Srpskoj

1. Miomir Kokotović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Mladen Matović , Municipality of Foča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Spasoje Mićić, Ministry of Transport and Communications, Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Boško Matović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka::, Serbia

Brza vožnja predstavlja jedan od najčešćih prekršaja u saobraćaju i ponašanje koje je povezano sa povećanim rizikom nastanka saobraćajnih nezgoda i smrtnog stradanja. Zbog toga je neophodno razumeti društvene determinante ovog ponašanja i na osnovu njih formirati efikasne mere. Ove determinante ponašanja podrazumevaju društvene norme, stavove i navike. Istraživanje je zasnovano na ekstenziji koncepta teorije planiranog ponašanja. Konstruisan je upitnik zasnovan na naučnim istraživanjima, koji je testiran u pogledu validnosti i pouzdanosti primenom Faktorske analize. Reprezentativan uzorak je sproveden na području lokalnih samouprava u Republici Srpskoj. Rezultati ukazuju na statistički značajnu vezu između formiranih konstrukata. Na osnovu rezultata predložene su mere kojima bi se uticalo na smanjenje brze vožnje.

Ključne reči: stavovi; norme; navike; teorija planiranog ponašanja; brza vožnja

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 20.05.2015.

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
223 - 230


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove