ZNAČAJ KAMPANJA ZA UNAPREDJENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

1. Danijel Stevanović, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Serbia

Rešavanje problema slabe edukacije učesnika u saobraćaju može se postići na nekoliko načina: organizovanjem javnih tribina, kampanja i ostalih edukativnih sadržaja i promovisanjem razvoja koordinisanih i integrisanih programa edukacije svih učesnika u saobraćaju sa ciljem unapređivanja i učvršćivanja pozitivnih stavova i ponašanja značajnih za bezbedno učešće u saobraćaju. Značaj edukacije u cilju sticanja znanja i veština, kao i treniranje pozitivnih navika neophodnih za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, treba da dopre do svih učesnika u saobraćaju, a posebno do pešaka i biciklista koji ne prolaze nikakve obuke. Kampanje predstavljaju najbolji markentinški proizvod bezbednosti saobraćaja, koji je prepoznat u većini zemalja i na kojima se temelje početni koraci promene svesti svih učesnika u saobraćaju. U radu su prikazani rezultati ankete koja se odnosila na ispitivanje edukovanih i needukovanih učesnika u saobraćaju, kako bi se sadržajima koji se prezentuju na javnim tribinama i u medijima uticalo na promene stavova i ponašanja u saobraćaju.

Ključne reči: kampanje; edukacija učesnika u saobraćaju; marketing; anketa; bezbednost saobraćaja.

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 27.05.2015.

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
321 - 328


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove