Radovi

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

IDNaziv
5789Post-modern view of design and planning materials a with landscape design
mehmet cetin
5788The Finding of Suitable Biocomfort Area Mapping for Karabuk City Center
mehmet cetin
5787The Assessment of Ecotourism Potential for the Case Study of Karabuk Areas
mehmet cetin
5786The Assessment of Accessibility of Urban Green Area for Karabuk
mehmet cetin
5785METAL IONS SPECIATION BY MAGNETIC POLYMER/BENTONITE NANOCOMPOSITE
Ljiljana Suručić, Dijana Mihajlović, Bojana Marković, Zvjezdana Sandić, Aljoša Stanković, Aleksandra Nastasović
5784NOVI AMINO-FUNKCIONALIZOVANI MAGNETIČNI POLIMER/BENTONIT KOMPOZITI ZA UKLANjANjE HROMA IZ VODENIH RASTVORA
Zvjezdana Sandić, Bojana Marković, Dijana Mihajlović, Ines Miljanović, Ivan Stefanović, Jasna DŽunuzović, Aleksandra Nastasović
5783Klinički značaj kapilaroskopije u reumatskim oboljenjima
Barbara Stanimirović, Tatjana Mamić, Sonja Đurić
5782DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ TROFAZNE SCINTIGRAFIJE KOSTIJU KOD OSTEOMIJELITISA U DJEČIJOJ DOBI
Barbara Stanimirović, Dragi Stanimirović, Sonja Đurić, Tatjana Mamić
5780MODELIRANjE OTPORNOSTI NA ABRAZIJU SAMOUGRAĐUJUĆEG BETONA
Gordana Broćeta, Marina Latinović, Žarko Lazić
5779APPLICATION GOOGLE SOLUTIONS FOR EVALUATION EFFICIENCY AND COST OF APPLICATION QUALITY AND FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
Brane Novaković, Igor Grujić
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. >>