Radovi


IDNazivKonferencija
6363Poređenje dva različita rastvarača za rastvaranje nanočestica metalnih oksida korištenih tokom mikrodilucionog metoda antibiograma
Aleksandra Šmitran, Dijana Jelić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6362FODMAP SASTOJCI U HRANI I NJIHOV UTICAJ NA PROBLEME U GASTROINTESTINALNOM SISTEMU
Dragana Rabat, Midhat Jašić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6361VIRTUELNO MODELOVANJE ŠEME HODA KOD POVREDE AHILOVE TETIVE – PRIKAZ SLUČAJA
Olivera Pilipović- Spasojević, Dijana Laštro, Sanja Lolić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6360OBJEKTIVNO MJERENJE PROSTORNO- VREMENSKIH PARAMETARA HODA U NEUROLOŠKOJ KINEZITERAPIJI – PRIKAZ SLUČAJA
Olivera Pilipović- Spasojević, Dijana Laštro, Goran Spasojević
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6359ANALIZA UTICAJA VODE RIJEKE SANE NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE IZ IZVORIŠTA TUKOVI-MATARUŠKO POLJE U PERIODU POPLAVA
nedeljka vuković
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6358USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE PROHODNOSTI DISAJNOG PUTA U VANBOLNIČKIM USLOVIMA
Marko Savić, Ljiljana Savić, Ljubiša Kucurski
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6357STAVOVI ZDRAVSTVENIH RADNIKA O AKADEMSKOM OBRAZOVANJU MEDICINSKIH SESTARA
Ljubiša Kucurski, Jelena Pavlović, Ljiljana Savić, Marko Savić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6356EVAULACIJA KVALITETA SPAVANJA KOD STUDENATA I STARIJE POPULACIJE
Dragana Sredić Cartes, Lidija Slunjski Tišma
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6355UTICAJ EKSPERIMENTALNOG PROGRAMA VJEŽBANJA NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
Ilija Stijepić, Vlado Balaban
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6353ZNAČAJ SPROVOĐENjA CANITARNO -HIGIJENSKIH MJERA U LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA ZAŠTITU OD PANDEMIJE UZROKOVANE VIRUSOM KORONA SARS-CoV-2 (COVID 19)
Dušan Vranješ
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. >>
 21. Zadnja