Radovi


IDNazivKonferencija
6357STAVOVI ZDRAVSTVENIH RADNIKA O AKADEMSKOM OBRAZOVANJU MEDICINSKIH SESTARA
Ljubiša Kucurski, Jelena Pavlović, Ljiljana Savić, Marko Savić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6356EVAULACIJA KVALITETA SPAVANJA KOD STUDENATA I STARIJE POPULACIJE
Dragana Sredić Cartes, Lidija Slunjski Tišma
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6355UTICAJ EKSPERIMENTALNOG PROGRAMA VJEŽBANJA NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
Ilija Stijepić, Vlado Balaban
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6353ZNAČAJ SPROVOĐENjA CANITARNO -HIGIJENSKIH MJERA U LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA ZAŠTITU OD PANDEMIJE UZROKOVANE VIRUSOM KORONA SARS-CoV-2 (COVID 19)
Dušan Vranješ
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6352PLIJESNI I MIKOTOKSINI U ZAČINIMA
Željka Marjanović-Balaban, Vesna Kalaba, Dragana Kalaba
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6351Ukupni rad mišića natkoljenice nakon izokinetičkog treninga u odnosu na izotonični
Siniša Nikolić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6350UTICAJ ODABRANIH FAKTORA NA BRZINU FERMENTACIJE MLIJEKA I VREMENA SKLADIŠTENJA JOGURTA
Milka Stijepić, Nikolina Malinović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6348REZULTATI PRAĆENJA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA NA TRŽIŠTU BiH U 2021. GODINI
Dragan Brenjo, Džemil Hajrić, Slobodan Dojčinović, Sertaç Dokuzlu, Dragan Tomović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6347SAVREMENI NANOHIBRIDNI MATERIJALI ZA POBOLJŠANU ANTIMIKORBNU AKTIVNOST
Janja Todorović, Željka Marjanović-Balaban, Dijana Jelić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6346ZAŠTIĆENE LJEKOVITE BILJKE NEVESINJSKOG POLJA (REPUBLIKA SRPSKA)
Siniša Škondrić, Jelena Knežević, Ranko Perić, Nada Šumatić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. >>
 21. Zadnja