Radovi


IDNazivKonferencija
5659ODABRANA SREDSTVA, MATERIJALI I TEHNOLOGIJE U TRETMAN ELEKTRONSKOG OTPADA
Rade Biočanin, Mirko Tešić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5658SYNTHESIS OF ZnO-Ag NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD
Savka Janković, Dragana Milisavić, Philipp Sclender, Dijana Jelić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5657Properties of High Strength Low Alloy Steel after Welding
Ivana Ivanić, Gorazd Kosec, Mirko Gojić, Stjepan Kožuh, Borut Kosec
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5656EVALUATION OF THE BOND STRENGTH BETWEEN RESIN CEMENTS AND DENTAL CERAMIC
Đorđe Božović, Slobodan Dodić, Nedeljka Ivković, Dijana Popović Grubač, Aleksandra Žuža
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5655SINTEZA BAKROM DOPIRANE FOSFAT VOLFRAMOVE BRONZE IZ SOLI 12-VOLFRAMFOSFORNE KISELINE
Ubavka Mioč, Milorad Davidović, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić, Zoran Nedić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5654UTICAJ KALCIJUMOM DOPIRANE FOSFAT VOLFRAMOVE BRONZE NA DINAMIKU BRIGS-RAUŠER REAKCIJE
Jelena Maksimović, Tijana Maksimović, Ljiljana Kolar-Anić, Zoran Nedić, Maja Pagnacco
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5653RIJETKI MINERALI I STIJENE U REPUBLICI SRPSKOJ SA OSVRTOM NA NJIHOV IZGLED U ZNAČAJNIM SVJETSKIM LEŽIŠTIMA
Neđo Đurić, Todorović Miroslav, Slađana Mirjanić, Svetlana Stevović, Dijana Đurić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5652Comparison of indoor radon concentrations between schools in Skoplje and Banja Luka cities
Zdenka Stojanovska, Zoran Ćurguz, Predrag Kolarž, Zora Zunić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5651Poboljšanje mikrotvrdoće tečne kompozitne smole dodatkom nanočestica
Branislava Petronijević, Sebastijan Baloš, Aleksandra Maletin, Ivan Šarčev
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5650Quality factor of single wall carbon nanociles
Zoran Popović, Milan Damnjanović, Ivanka Milosevic
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. >>
 17. Zadnja