Radovi


IDNazivKonferencija
5639Response Surface Methodology (RSM): Application for modeling material characteristics
Predrag Dašić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5638Mogućnosti korišćenja BIPV sistema u Srbiji i Republici Srpskoj
Lana Pantić, Tomislav Pavlović, Dragoljub Mirjanić, Dragana Milosavljević, Ivana Radonjić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5637NUMERICAL ANALYSIS OF DUCTILE FRACTURE BY PHASE-FIELD MODEL
Jelena Živković, Vladimir Dunić, Miroslav Živković, Nenad Grujović
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5636Uticaj zaprljanosti solarnih modula na efikasnost BIPV sistema
Ivana Radonjić, Tomislav Pavlović, Dragoljub Mirjanić, Dragana Milosavljević, Lana Pantić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5635REVIEW OF BIOMATERIALS IN ORTHOPEDIC SURGERY
Fatima Živić, Dragan Adamović, Branko Ristić, Nenad Grujović
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5634PRIMENA „MICRO SCRATCH TESTER“-a ZA KARAKTERIZACIJU ZA-27 NANOKOMPOZITA OJAČANIH Al2O3 NANOČESTICAMA
Dragan DŽunić, Slobodan Mitrović, Marko Pantić, Miroslav Babić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5633TRIBOLOGICAL PROPERTIES TESTING OF ADI DISK AND BLOCKS MODIFIED BY DIFFERENT COATINGS
Dušan Ješić, Pavel Kovač, Borislav Savković, Dražen Sarjanović, M. Pokusova
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5632PRIMENA TANKOSLOJNE HROMATOGRAFIJE U PROUČAVANjU PARAMETARA BIOLOŠKE AKTIVNOSTI AZO BOJA
Suzana Apostolov, Đenđi Vaštag, Borko Matijević, Gorana Mrđan
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5631Tribologija polimera: ponašanje polimera PTFE u uslovima ekstremnih pritisaka u uslovima graničnog podmazivanja
Živko Aleksić, Dušan Ješić
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
5630ANALIZA SOLVATOHROMNIH OSOBINA POTENCIJALNO BIOLOŠKI AKTIVNIH DERIVATA TIOKARBOHIDRAZONA PRIMENOM RAZLIČITIH MODELA
Gorana Mrđan, Borko Matijević, Đenđi Vaštag, Suzana Apostolov
Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. >>
 19. Zadnja