https://www.high-endrolex.com/10

Pojedinačni dodatak

 

Dodatak za vašu Internet stranicu

 

Pregled konferencija na vašem sajtu

Izaberite parametre na osnovu kojih će biti generisan kod. Postavljnjem koda na vaš sajt omogućićete njegovo automatsko ažuriranje sadržajima sa eKonferencije.comNaziv konferencije
Opis konferencije
Datum početka i kraja konferencije
Logo konferencije

Lijevo
Sredina
Desno

Pregled izgleda dodataka(vidžet-a)

eKonferencije.com

{{conf.name}}

Početak: {{conf.start}}
Kraj: {{conf.end}}

{{conf.short_desc}}


Kod za ugradnju

https://www.high-endrolex.com/10