IDNaziv
5867In-vitro solubility of different experimental calcium-aluminate cements and MTA.
Nemanja Vuković, Vladimir Biočanin, Djorđe Antonijević, Vukoman Jokanović, Katarina Kalevski
5866PRIMJENA NANOTEHNOLOGIJE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Drago Talijan, Mihailo Ristić
5865UKLANJANJE ŠESTOVALENTNOG HROMA Cr(VI) IZ VODENOG RASTVORA ADSORPCIJOM NA KAOLINU
Branko Škundrić, Rada Petrovic, Jelena Penavin-Škundrić, Dragana Gajić, Darko Bodroža
5864ODREĐIVANjE JONIZACIONIH KONSTANTI ODABRANIH DERIVATA MONOKARBOHIDRAZONA
Gorana Mrđan, Tatjana Verbić, Olivera Marković, Borko Matijević, Đenđi Vaštag, Suzana Apostolov
5863Analiza performansi RAID 5 polja SSD diskova
Nikola Davidović, Slobodan Obradović
5862Mjerenje performansi RAID 1 niza SSD uređaja
Nikola Davidović, Slobodan Obradović
5861 The role of batteries in near-future energetics.
Slavko Mentus
5860PRIMENA HROMATOGRAFSKIH PARAMETARA U PROCENI BIOLOŠKOG POTENCIJALA DERIVATA AMIDA
Suzana Apostolov, Borko Matijević, Gorana Mrđan, Đenđi Vaštag
5857Comparison of compressive strength of experimental calcium-aluminate cements with MTA and Portland cement
Vladimir Biočanin, Nemanja Vuković, Djorđe Antonijević, Dušan Đurić, Mirjana Duspara, Vukoman Jokanović
5856FROM RECYCLED POLYPROPYLENE TO ENGINEERING PLASTIC COMPOSITE VIA ADDITION OF WASTE PAPER
Silvester Bolka, Teja Pešl, Rebeka Lorber, Tamara Rozman, Rajko Bobovnik, Miroslav Huskić, Blaž Nardin
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. >>