Papers

Total: 4014 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6204METODOLOGIJA U RADNO TERAPEUTSKOJ PROCENI PACIJENATA SA REUMATSKIM BOLESTIMA
Nada Savković
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6203SEROPREVALENCIJA SARS-CoV-2 KOD ZAPOSLENIH NA DVIJE JAVNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE U REPUBLICI SRPSKOJ
Darija Knežević, Miroslav Petković, ljiljana bozic, Silvana Trifunović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6202ZNANjA I STAVOVI RODITELjA O FEBRILNOSTI KOD DJECE
Ljiljana Savić, Marko Savić, Ljubiša Kucurski
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6186SLT u terapiji glaukoma otvorenog ugla
Mirjana Gašić
Informatika u biomedicini 2022
6185Neuro-kognitivna disfunkcija kod pacijenta operirani sa dve različite kirurške tehnike za zamenu   aortne valvule
Dimce Slaveski
Informatika u biomedicini 2022
6139Učestalost PTE kod SARS CoV2 pozitivnih pacijenata, sa povišenim vrijednostima D-Dimera, pregledanih u Covid ambulanti Urgentnog centra
Ana Anić
Informatika u biomedicini 2022
6137ZNAČAJ ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE U LIJEČENJU OBOLJELIH OD COVID-19
Šemsudin Porčić
Informatika u biomedicini 2022
6131Pregled i evaluacija farmakoterapijskih grešaka prilikom premještaja bolesnika sa jedinice intenzivne medicine na druga odjeljenja i prilikom otpusta bolesnika iz bolnice
Vedrana Barišić
Informatika u biomedicini 2022
6130Graft drugog izbora u CABG hirurgiji
Davor Gičevski
Informatika u biomedicini 2022
6128Uticaj intraoperativne angiografije na dehiscencu anastomoze kod laparoskopskih operacija karcinoma rektuma
Lazar Škeljić
Informatika u biomedicini 2022
 1. First
 2. <<
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. 15
 13. 16
 14. 17
 15. 18
 16. 19
 17. 20
 18. 21
 19. 22
 20. 23
 21. 24
 22. >>
 23. Last