confOrganiser.com : Works

Papers

Papers for conference: VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Total: 80 IEEE format papers APA format Table format papers

[1] Dragan Obradović, Nenad Vujić "JAČANjE KAPACITETA PRAVOSUDNIH ORGANA U REPUBLICI SRBIJI U POGLEDU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-06-08
( https://ekonferencije.com/paper/view/5099)
[2] Milos Jankovic, Dusan Jankovic, Stojan Aleksić "POBOLJŠANJE BEZBJEDNOSTI I MOBILNISTI PJEŠAKA NA PJEŠAČKIM PRELAZIMA" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-06-08
( https://ekonferencije.com/paper/view/5098)
[3] Stojan Aleksić, Dusan Jankovic, Milos Jankovic "VREDNOVANJE PROGRAMA UPRAVLJANJA BRZINAMA" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-06-07
( https://ekonferencije.com/paper/view/5097)
[4] Dusan Jankovic, Milos Jankovic, Stojan Aleksić "UPRAVLJANJE BRZINAMA: prinuda i nove tehnologije" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-06-07
( https://ekonferencije.com/paper/view/5096)
[5] Strahinja Marjanović, Dejan Radivojev "Izmenjiva saobraćajna signalizacija kao faktor bezbednosti saobraćaja" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-06-07
( https://ekonferencije.com/paper/view/5093)
[6] Dejan Radivojev, Strahinja Marjanović "Rezultati projekta " - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-06-07
( https://ekonferencije.com/paper/view/5092)
[7] Ognjen Sančanin, Danislav Drašković, Demeter Prislan "UTICAJ BOČNIH SMETNJI NA BEZBJEDNOST PUTA" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-06-07
( https://ekonferencije.com/paper/view/5091)
[8] Jelica Davidović "Kofeinski napici kao mera za otklanjanje umora kod vozača" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-06-01
( https://ekonferencije.com/paper/view/5071)
[9] Dragan Jovašević, Milena Simović, Marina M. Simovic "Sistem sankcija za saobraćajne prekršaje u Republici Srbiji" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-05-30
( https://ekonferencije.com/paper/view/5070)
[10] Miodrag Simović "Primjena krivičnih sankcija za saobraćajna krivična djela u Republici Srbiji" - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“, 2017-05-30
( https://ekonferencije.com/paper/view/5069)
  1. <<
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
Search papers