OSNOVNI PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZICIMA NA PUTNO-PRUŽNIM PRELAZIMA

1. Ratko Đuričić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Perica Gojković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Vladimir Malčić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Putno-pružni prelazi, kao tačke sučeljavanja željezničkog i drumskog saobraćaja, predstavljaju mjesta na kojima često dolazi do nezgoda i one po pravilu imaju veoma teške posljedice. Nezgode na putno-pružnim prelazima uglavnom su kobne za učesnike u drumskom saobraćaju, mada se sa povećanjem težine drumskih vozila i uvođenjem lakih putničkih garnitura javlja sve veći broj žrtava i među učesnicima u željezničkom saobraćaju. U saobraćajnom sistemu gdje je putno-pružni prelaz podsistem i željezničke i drumske infrastrukture, pod rizikom se podrazumijeva stepen pojavljivanja nezgoda koje su posljedica nekontrolisanog stanja podsistema putno-pružnih prelaza i stepen ozbiljnosti nekontrolisanog stanja podsistema putno-pružnih prelaza. Sve strane drumskog i željezničkog saobraćaja, koje su direktno ili indirektno uključene, moraju posvetiti posebnu pažnju upravljanju rizicima na putno-pružnim prelazima. Država treba da usvoji i uskladi metode za prepoznavanje i upravljanje rizicima na putno-pružnim prelazima, kao i metode kojima se prikazuje da saobraćaj preko tih prelaza odgovara bezbjedonosnim zahtjevima i željezničkog i drumskog saobraćaja. U radu su prikazani osnovni principi upravljanja rizicima na putno-pružnim prelazima.

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Način prezentacije: Video prezentacija, e-Posteri, Kratka usmena prezentacija, Usmena prezentacija

Datum: 02.06.2015.

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
187 - 192


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove