ZNANJE I STAVOVI VOZAČA O PRAVILNOM IZBORU I KORIŠĆENJU PNEUMATIKA NA PODRUČJU OPŠTINE DOBOJ

1. Radivoje Trifunović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Djordje Koroman, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ognjen Mirković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Pneumatici su jedini dio vozila koji je u stalnom kontaktu sa podlogom i predstavljaju značajan faktor koji utiče na bezbjednost učesnika u saobraćaju. Neispravni pneumatici umanjuju performanse vozila, odnosno smanjuju efikasnost kočenja, upravljanja, ubrzanja i udobnost vožnje. Zato je neophodno imati u vidu značaj ispravnosti pneumatika i kontrole ispravnosti istih. Razvijene zemlje sve više prepoznaju značaj kvaliteta i pravilne primjene pneumatika i ulažu ogromne napore kako bi svijest ljudi o značaju ove teme podigli na što viši nivo. Problem razvijenih zemalja je nedovoljno razvijena svijest vozača, ali i što nemaju dovoljno znanja o ispravnom korišćenju pneumatika i njihovom uticaju na bezbjednost saobraćaja. Uvidjevši značaj ispravnosti pneumatika, autori ovog rada odlučili su se da ispitaju znanja i stavove vozača o značaju ispravne upotrebe pneumatika na teritoriji opštine Doboj. Naučni metod koji je korišćen u ovom radu je metod ankete. Anketirani su vozači putničkih automobila, a cilj cjelokupnog istraživanja jeste analiza stavova i znanja vozača kako bi se utvrdio nivo znanja i predložile mjere kojima bi se znanja i stavovi vozača unaprijedili

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Način prezentacije: Video prezentacija, e-Posteri, Kratka usmena prezentacija, Usmena prezentacija

Datum: 02.06.2015.

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
383 - 389

Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove