Analiza bezbjednosti saobraćaja u zoni škole na području Opštine Stanari

1. Denis Stevanović, Opština Stanari, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Ljiljana Slijepčević, Opština Stanari, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Siniša Marić, Opština Stanari, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Danijela Gavrić, Opština Stanari, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Aleksandar Ristić, OŠ ˝Desanka Maksimović˝, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

ANALIZA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U ZONI ŠKOLE NA PODRUČJU OPŠTINE STANARI
Denis STEVANOVIĆ , Ljiljana SLIJEPČEVIĆ , Sinisa MARIĆ ,
Danijela GAVRIĆ

Porast saobraćaja i usložnjavanje saobraćajnih situacija prouzrokovalo je povećanje ugroženosti svih kategorija učesnika u saobraćaju, a naročito pješaka kao najranjivije kategorije učesnika u saobraćaju. Pješak je lice koje učestvuje u saobraćaju, a ne upravlja vozilom, niti se prevozi u vozilu ili na vozilu, lice koje vlastitom snagom gura ili vuče vozilo, ručna kolica, dječije prevozno sredstvo, bicikl, moped ili pokretna kolica za nemoćna lica, lice u pokretnoj stolici za nemoćna lica koju pokreće vlastitom snagom ili snagom motora, ako se pri tome kreće brzinom čovječijeg hoda, kao i lice koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama.
Djeca spadaju u grupu najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju. Djeca stradaju najčešće kao pješaci, vozači bicikla ili putnici u vozilu. U situaciji kada je saobraćaj loše regulisan, kada se odvija u otežanim uslovima pri nepravilnom dejstvu svih elemenata sistema vozač – vozilo – put – okolina i kada je ispoljeno visoko nedisciplinovano ponašanje i negiranje primjene pravila i propisa dolazi do visoke ugroženosti svih učesnika u saobraćaju. Djeca kao posebna kategorija učesnika u saobraćaju često su akteri saobraćajnih nezgoda i to najčešće kao izazivači. Nezgode sa učešćem djece su teške i sa tragičnim posljedicama što je uslovljeno malim otporom tijela djeteta da primi i odupre se dejstvu većih spoljnih sila koje se javljaju u nezgodama.

Zadatak ovog istraživanja je potreba da se sazna u kojim to oblicima i sa kolikom bezbjednošću djeca učestvuju u saobraćaju sa posebnim osvrtom na onu najranjiviju grupu djecu pješake. Ovo istraživanje takođe treba da obuhvati i podatke o stečenom znanju djece o ponašanju i učestvovanju u saobraćaju na području opštine Stanari.

Ključne reči: Ključne riječi: bezbijednost saobraćaja; djeca; pješaci; škola.

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 09.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (867.43 KB)
Datoteka uz rad  (365.57 KB)
Datoteka uz rad  (627.73 KB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove