VODA I ZNAČAJ KRETANjA-PLIVANjA U FLUIDU

1. Milomir Trivun, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Vladimir Miletić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitet u Bogradu, Serbia
3. Goran Pašić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sportaa, Univerzitet u Banja Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Vladan Marković, Fakultet fizičke kulture i Menadžmenta u sporttu, Univerzitet Singidunum Beograd, Serbia
5. Vladimir Miletić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitet u Nišu, Serbia

Uvod
,,Očigledno je da voda na našoj planeti ima daleko značajnije mjesto nego što je ima u savjesti najvećeg broja ljudi, u našim saznanjima. Nameće se pitanje odakle otuđenost čovjeka kao svjesnog bića od vode, od elemenata koji u našem organizmu dominira kao što dominira na planeti? Nemilosrdno je zagađujemo, ubijamo hemikalijama, detredžentima, industrijskim otpacima. Pet miliona ljudi godišnje umre od gladi i nedostatka vode. Dramatičan priraštaj stanovništva prisiljava i upozorava na dragocjeno čuvanje i korišćenje vode, običnog, a tako dragocjenog napitka". (Kazazović 2008).
Cilj
Osnovni cilj rada odnosi se na vodu kao specifičan fluid i njena utilitarna vrijednost tokom kretanja njudskog tijela u njoj. Istorijski razvoj civilizacija najčešće se bazirao na ušću velikih rijeka ili na obalama mora i jezera. Značaj kretanja tijela u vodi je od presudne uloge za sam opstanak njudskog bića. Pored bioloških potreba, u savremenom dobu, čovjek je našao mjesta za nadmetanje, zabavu i sportsko takmičenje, plivanje.
Metod istraživanja sa diskusijom
U istraživanju primjeniće se deskriptivno, komparativna analiza radova međunarodnih i domaćih autora. Pored domaćih i stranih autora analizirati će se radovi autori iz regije čije teme tangiraju sličnu problematiku kao ova u ovom radu. Glavni cilj rada odnosi se na čistu vodu i kretanje, odnosno plivanje u vodi kao jednog od specifičnih fluida.
,,Čista voda ima specifičnu težinu tijela 1 gr/cm2 i predstavlja standard po kome se upoređuju objekti. Tijelo sa specifičnom težinom manjom od 1 gr/cm2 pluta, a ono čija je specifična težina tijela veća od1 gr/cm2 , tone. Ljudsko tijelo bez obzira na sastav nema ujednačenu specifičnu težinu svih tkiva od kojih je čovječije tijelo sagrađeno." (Madić, D., Okičić., T., Aleksandrović., M. 2007).
Zaključak
,,Plivački susreti potiču iz vremena kamenog doba, ali je takmičarsko plivanje počelo u Evropi oko 1800. godine i moderni stilovi su evoluirali od tog vremena. Takmičenja u plivanju su bila na programu prvih modernih Olimpijskih igara u Atini1896. Ženama nije bilo dozvoljeno da se takmičr, sve do igara u Štokholmu 1912. godine.
Lliteratura
Kazazović, B. (2008). Plivanje. (Biomehanika., Metodika, Trenažni proces, Primjenjeno plivanje). Grafičar promet d.o.o. Sarajevo, str.5
Madić, D., Okičić., T., Aleksandrović., M. (2007). Plivanje, SVEN Niš, str. 47
Stabs, R. (2015). Sve o Sportu. Sportovi. Oravila. Taktike. Tehnike. Vodeni sportovi. Plivanje. (Prevod orginala: Jakša Popović, Ivana Ćirković), Liber Novus, str.293

Tematska oblast: SIMPOZIJUM C - Voda

Datum: 31.07.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove