https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 51 333 700
+387 51 333 701
anurs@blic.net
http://www.anurs.org

Akademska institucija
Istraživači
Fotografije organizatora

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske osnovana je 1996. godine kao najviša naučna, umjetnička, radna i reprezentativna ustanova u Republici Srpskoj sa zadatkom da razvija i podstiče nauku i unapređuje umjetničku djelatnost. Te zadatke i ciljeve Akademije ostvaruje 46 člana Akademije (redovni, dopisni i inostrani članovi) raspoređeni u četiri odjeljenja: Odjeljenje društvenih nauka Odjeljenje za književnost i umjetnost, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka i Odjeljenje medicinskih nauka. Akademija ima veći broj odbora, centara i instituta kao radnih tijela u kojima je angažovano oko 150 naučnih radnika, univerzitetskih profesora, istraživača i drugih stručnjaka. Želeći da svoj rad učinimo dostupnim što širem krugu zainteresovanih uspostavili smo ovu Internet stranu.

Predsjednik Akademije, Akademik Rajko Kuzmanović

Konferencije

Mapa

Geo koordinate: 44.77588 - 17.19412


Pretraži ogranizatore

https://www.high-endrolex.com/10