Radovi


IDNazivKonferencija
6366LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA INFEKTIVNIH BOLESTI
Mira Obradović, Boris Vuković, Radoslav Grujić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6365Family medicine doctors’ attitudes regarding working in public and private facilities
Darijana Antonić, Severin Rakić, Slobodan Stanić, Aljoša Đudurović, Vladimir Čičić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6364UTICAJ SMANJENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA POJAVU GOJAZNOSTI KOD UČENIKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA
Goran Aljetić, Marijana Milanović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6363Poređenje dva različita rastvarača za rastvaranje nanočestica metalnih oksida korištenih tokom mikrodilucionog metoda antibiograma
Aleksandra Šmitran, Dijana Jelić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6362FODMAP SASTOJCI U HRANI I NJIHOV UTICAJ NA PROBLEME U GASTROINTESTINALNOM SISTEMU
Dragana Rabat, Midhat Jašić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6361VIRTUELNO MODELOVANJE ŠEME HODA KOD POVREDE AHILOVE TETIVE – PRIKAZ SLUČAJA
Olivera Pilipović- Spasojević, Dijana Laštro, Sanja Lolić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6360OBJEKTIVNO MJERENJE PROSTORNO- VREMENSKIH PARAMETARA HODA U NEUROLOŠKOJ KINEZITERAPIJI – PRIKAZ SLUČAJA
Olivera Pilipović- Spasojević, Dijana Laštro, Goran Spasojević
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6359ANALIZA UTICAJA VODE RIJEKE SANE NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE IZ IZVORIŠTA TUKOVI-MATARUŠKO POLJE U PERIODU POPLAVA
nedeljka vuković
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6358USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE PROHODNOSTI DISAJNOG PUTA U VANBOLNIČKIM USLOVIMA
Marko Savić, Ljiljana Savić, Ljubiša Kucurski
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6357STAVOVI ZDRAVSTVENIH RADNIKA O AKADEMSKOM OBRAZOVANJU MEDICINSKIH SESTARA
Ljubiša Kucurski, Jelena Pavlović, Ljiljana Savić, Marko Savić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
 1. Prva
 2. <<
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. 19
 13. 20
 14. 21
 15. 22
 16. 23
 17. 24
 18. 25
 19. 26
 20. 27
 21. 28
 22. >>
 23. Zadnja