https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naucni skupovi, radovi, autori...

Radovi


IDNazivKonferencija
6353ZNAČAJ SPROVOĐENjA CANITARNO -HIGIJENSKIH MJERA U LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA ZAŠTITU OD PANDEMIJE UZROKOVANE VIRUSOM KORONA SARS-CoV-2 (COVID 19)
Dušan Vranješ
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6352PLIJESNI I MIKOTOKSINI U ZAČINIMA
Željka Marjanović-Balaban, Vesna Kalaba, Dragana Kalaba
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6351Ukupni rad mišića natkoljenice nakon izokinetičkog treninga u odnosu na izotonični
Siniša Nikolić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6350UTICAJ ODABRANIH FAKTORA NA BRZINU FERMENTACIJE MLIJEKA I VREMENA SKLADIŠTENJA JOGURTA
Milka Stijepić, Nikolina Malinović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6348REZULTATI PRAĆENJA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA NA TRŽIŠTU BiH U 2021. GODINI
Dragan Brenjo, Džemil Hajrić, Slobodan Dojčinović, Sertaç Dokuzlu, Dragan Tomović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6347SAVREMENI NANOHIBRIDNI MATERIJALI ZA POBOLJŠANU ANTIMIKORBNU AKTIVNOST
Janja Todorović, Željka Marjanović-Balaban, Dijana Jelić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6346ZAŠTIĆENE LJEKOVITE BILJKE NEVESINJSKOG POLJA (REPUBLIKA SRPSKA)
Siniša Škondrić, Jelena Knežević, Ranko Perić, Nada Šumatić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6345PRISUTNI OBLICI EKSTREMNOG ZAGAĐENjA ŽIVOTNE SREDINE I MOGUĆNOST SPROVOĐENjA MJERA ZAŠTITE
Dušan Vranješ
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6344MIŠLJENJE STUDENATA RADNE TERAPIJE O STATUSU RADNIH TERAPEUTA U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI
Lidija Slunjski Tišma, Tamara Popović, Dijana Laštro, Ilija Stijepić, Dragana Sredić Cartes
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6343RAZVOJ I REVIZIJA STUDIJSKOG PROGRAMA ZDRAVSTVENE NJEGE NA VISOKOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI U PRIJEDORU
Duška Jović, Ena Bučan, Darija Knežević, Dijana Kljajić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
 1. Prva
 2. <<
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. 22
 13. 23
 14. 24
 15. 25
 16. 26
 17. 27
 18. 28
 19. 29
 20. 30
 21. 31
 22. >>
 23. Zadnja

https://www.high-endrolex.com/10