https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Univerzitet u Banjoj Luci
Mašinski fakultet
Vojvode Stepe Stepanovića 71
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina 

 

Telefon: + 387 (0)51 433 001
Faks: + 387 (0)51 465 085

E-pošta: demi@unibl.rs 

http://www.demi.rs.ba


Datum: 15.12.2016.   

https://www.high-endrolex.com/10