https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Predsjednik: Dr Zorana Tanasić, vanr. prof.

Sekretar: Mr Biljana Prochaska

 

 • Dr Dejan Mitrović, vanr. prof., Niš, Srbija;
 • Dr Radoslav Tomović, vanr. prof., Podgorica, Crna Gora;
 • Dr Marijus Benea Calin, vanr. prof., Hunedoara, Rumunija;
 • Dr Zdravko Milovanović, red. prof.;
 • Dr Snežana Petković, red. prof.;
 • Dr Đorđe Čiča, vanr. prof.;
 • Dr Aleksandar Milašinović, vanr. prof.;
 • Dr Mihajlo Stojčić, vanr. prof.;
 • Dr Mladen Todić, vanr. prof.;
 • Dr Petar Gvero, vanr. prof.;
 • Dr Tihomir Latinović, docent.;
 • Dr Stevo Borojević, docent.;
 • Mr Branislav Sredanović, v. asistent;
 • Mr Goran Jotić, v. asistent;
 • Mr Saša Laloš, v. asistent;
 • Mr Jovan Škundrić, v. asistent;
 • Mr Milisav Marković, asistent;
 • Mr Danijela Kardaš, asistent;
 • Milivoj Stipanović; 
 • Mirko Bojinović;
 • Slavica Petrović.

Datum: 21.02.2015.   

https://www.high-endrolex.com/10