Organizujete seminar, kongres ili konferenciju?

 • Automatizujte procese
 • Smanjite vrijeme i troškove organizacije
 • Bez ulaganja u opremu i angažovanja IT stručnjaka
 • Povećajte kvalitet
 • Povećajte vidljivost
 • Povećajte broj prijavljenih radova, autora i učesnika
Arwa Theme

Najkompletnije IT rješenje za organizaciju događaja

 • Elektronska prijava radova i učešća
 • Modul za recenzente i recenzije
 • Izvještaji (knjiga sažetaka,...) i dr. analize
 • Sistem za masovno obavještavanje
 • Multimedijalni sadržaju
 • Komentari i utisci učesnika
 • Za 10 minuta do sajta

Zar nije vrijeme da mobilišete svoje konferencije i događaje?

Aplikacija prilagođena različitim veličinama displeja (desktop, tablet, telefon)
Zbirna android aplikacija - pregled aktuelnih događaja, istraživača, radova, lokacija
Android aplikacija za evidenciju prisustva i anketiranje učesnika
Brzo do pojedinačne aplikacije događaja

Baza konferencija, istraživača i radova

Naziv konferencije Prijava rada Prijava učešća Trajanje
Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem 01.06.2017.
03.06.2017.
Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali 03.09.2017.
04.09.2017.
GFS International scientific conference 20.01.2017.
20.01.2017.
International Conference on Energy, Power, Petroleum and Petrochemical Engineering 26.04.2017.
28.04.2017.
International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education 18.09.2017.
20.09.2017.
International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education 18.09.2017.
20.09.2017.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY RESEARCH AND TECHNOLOGY 06.06.2017.
08.06.2017.
International Conference on Information Security and Cyber Forensics 29.01.2017.
01.07.2017.
The Third International Conference on Electronics and Software Science 31.07.2017.
02.08.2017.
The Fourth International Conference on Digital Security and Forensics 11.07.2017.
13.07.2017.
The Fifth International Conference on Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer Engineering (TAEECE2017) 11.07.2017.
13.07.2017.
VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PREDUZETNIŠTVO-INŽENJERSTVO-MENADŽMENT 22.04.2017.
22.04.2017.
5th International Conference on Sustainable Development, 6 - 7 September 2017 Rome, Italy 06.09.2017.
07.09.2017.
TIME STUDIES '17 / International Interdisciplinary Conference on the Concept of Time 22.09.2017.
22.09.2017.
The Fourth International Conference On Digital Enterprise and Information Systems 19.07.2017.
20.07.2017.
Dani kriznog upravljanja / Crisis Management Days 24.05.2017.
26.05.2017.
Sve | Prezentacije | Foto galerije | Kreiraj Skup / seminar / konferencija

Naši klijenti o nama

Prof. dr Miroslav Rogić
Ovaj e-konferencijski sistem se dokazao u praksi i mi ćemo ga koristiti u narednim godinama...
Prof. dr Miroslav Rogić, dekan Mašinskog fakulteta Banja Luka
dr Nataša Tomić
Mogu da kažem da je ovaj sistem u nekoliko segmenata doprineo našem efikasnijem radu...
dr Nataša Tomić, Organizacioni odbor Kongresa fizijatara BiH
Prof. dr Jovo Ateljević
Ova ideja je dosta inovativna, ima veliki potencijal...

Prof. dr Jovo Ateljević, Predsjednik organizacionog odbora konf. REDETE

Organizatori

Sve | Mapa | Foto galerije

Lokacije

Baza podataka o lokacijama za kongresni turizam: kongresne sale, objekti za smještaj i sl.. Uz opšte informacije, geo koordinate, multimedijalne sadržaje prisutni su i podaci o skupovima koji su koristili navedenu lokaciju i sistem eKonferencije.com.

Sve | Mapa | Foto galerije