Organizujete seminar, kongres ili konferenciju?

 • Automatizujte procese
 • Smanjite vrijeme i troškove organizacije
 • Bez ulaganja u opremu i angažovanja IT stručnjaka
 • Povećajte kvalitet
 • Povećajte vidljivost
 • Povećajte broj prijavljenih radova, autora i učesnika
Arwa Theme

Najkompletnije IT rješenje za organizaciju događaja

 • Elektronska prijava radova i učešća
 • Modul za recenzente i recenzije
 • Izvještaji (knjiga sažetaka,...) i dr. analize
 • Sistem za masovno obavještavanje
 • Multimedijalni sadržaju
 • Komentari i utisci učesnika
 • Za 10 minuta do sajta

Zar nije vrijeme da mobilišete svoje konferencije i događaje?

Aplikacija prilagođena različitim veličinama displeja (desktop, tablet, telefon)
Zbirna android aplikacija - pregled aktuelnih događaja, istraživača, radova, lokacija
Android aplikacija za evidenciju prisustva i anketiranje učesnika
Brzo do pojedinačne aplikacije događaja

Baza konferencija, istraživača i radova

Naziv konferencije Prijava rada Prijava učešća Trajanje
The 13th International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems 22.08.2016.
24.08.2016.
4th International Conference on Sustainable Development, 16 - 17 September 2016 Rome, Italy 16.09.2016.
17.09.2016.
BALKAN MINING CONGRESS BALKANMINE 2017 19.10.2017.
21.10.2017.
PHILHIST '17 / IV. International Conference on History of Philosophy 14.04.2017.
15.04.2017.
CPUD '17 / II. International City Planning and Urban Design Conference 04.05.2017.
05.05.2017.
ALTHUSSER STUDIES '16 / International Critical Theory Conference on Louis Althusser 21.10.2016.
22.10.2016.
BENJAMIN STUDIES '16 / International Critical Theory Conference on Walter Benjamin 21.10.2016.
22.10.2016.
SARTRE STUDIES '16 / International Critical Theory Series Conference on Jean Paul Sartre 21.10.2016.
22.10.2016.
23rd EUROCALL Conference 24.08.2016.
27.08.2016.
17th annual meeting of the Association for Educational Assessment - Europe (AEA 2016) 03.11.2016.
05.11.2016.
8th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS 2016) 21.11.2016.
23.11.2016.
11th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements (ETMM ) 21.09.2016.
23.09.2016.
19th Euromicro Conference on Digital Systems Design 31.08.2016.
02.09.2016.
The Third International Conference on Data Mining, Internet Computing, and Big Data (BigData2016) 21.07.2016.
23.07.2016.
The Third International Conference on Electrical and Electronic Engineering, Telecommunication Engineering, and Mechatronics (EEETEM2017) 26.04.2017.
28.04.2017.
Sve | Prezentacije | Foto galerije | Kreiraj Skup / seminar / konferencija

Naši klijenti o nama

Prof. dr Miroslav Rogić
Ovaj e-konferencijski sistem se dokazao u praksi i mi ćemo ga koristiti u narednim godinama...
Prof. dr Miroslav Rogić, dekan Mašinskog fakulteta Banja Luka
dr Nataša Tomić
Mogu da kažem da je ovaj sistem u nekoliko segmenata doprineo našem efikasnijem radu...
dr Nataša Tomić, Organizacioni odbor Kongresa fizijatara BiH
Prof. dr Jovo Ateljević
Ova ideja je dosta inovativna, ima veliki potencijal...

Prof. dr Jovo Ateljević, Predsjednik organizacionog odbora konf. REDETE

Organizatori

Sve | Mapa | Foto galerije

Lokacije

Baza podataka o lokacijama za kongresni turizam: kongresne sale, objekti za smještaj i sl.. Uz opšte informacije, geo koordinate, multimedijalne sadržaje prisutni su i podaci o skupovima koji su koristili navedenu lokaciju i sistem eKonferencije.com.

Sve | Mapa | Foto galerije