Organizujete seminar, kongres ili konferenciju?

 • Automatizujte procese
 • Smanjite vrijeme i troškove organizacije
 • Bez ulaganja u opremu i angažovanja IT stručnjaka
 • Povećajte kvalitet
 • Povećajte vidljivost
 • Povećajte broj prijavljenih radova, autora i učesnika
Arwa Theme

Najkompletnije IT rješenje za organizaciju događaja

 • Elektronska prijava radova i učešća
 • Modul za recenzente i recenzije
 • Izvještaji (knjiga sažetaka,...) i dr. analize
 • Sistem za masovno obavještavanje
 • Multimedijalni sadržaju
 • Komentari i utisci učesnika
 • Za 10 minuta do sajta

Zar nije vrijeme da mobilišete svoje konferencije i događaje?

Aplikacija prilagođena različitim veličinama displeja (desktop, tablet, telefon)
Zbirna android aplikacija - pregled aktuelnih događaja, istraživača, radova, lokacija
Android aplikacija za evidenciju prisustva i anketiranje učesnika
Brzo do pojedinačne aplikacije događaja

Baza konferencija, istraživača i radova

Naziv konferencije Prijava rada Prijava učešća Trajanje
The Fifth International Conference on Informatics and Applications 14.11.2016.
16.11.2016.
THE 16TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SIGNAL PROCESSING AND INFORMATION TECHNOLOGY 12.12.2016.
14.12.2016.
The 4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia) 30.03.2017.
01.04.2017.
The 4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia) 30.03.2017.
01.04.2017.
International Conference on Theoretical and Applied Nanoscience and Nanotechnology (TANN'17) 24.08.2017.
25.08.2017.
International Conference on Recent Trends in Environmental Science and Engineering (RTESE'17) 24.08.2017.
25.08.2017.
International Conference on Energy Harvesting, Storage, and Transfer (EHST'17) 22.08.2017.
23.08.2017.
4th International Conference on Control Dynamic Systems and Robotics (CDSR'17) 22.08.2017.
23.08.2017.
4th International Conference on Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT'17) 22.08.2017.
23.08.2017.
3rd International Conference on Chemical and Polymer Engineering (ICCPE'17) 09.06.2017.
10.06.2017.
6th International Conference on Mechanics and Industrial Engineering (ICMIE'17) 09.06.2017.
10.06.2017.
4th International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow (HTFF'17) 09.06.2017.
10.06.2017.
4th International Conference on Mining, Material, and Metallurgical Engineering (MMME'17) 09.06.2017.
17.06.2017.
Midterm Conference of RN 21: Quantitative Methods 13.10.2016.
15.10.2016.
3rd International Conference on Bioengineering and Biotechnology (ICBB'17) 07.06.2017.
08.06.2017.
7th International Conference on Environmental Pollution and Remediation (ICEPR'17) 07.06.2017.
08.06.2017.
Sve | Prezentacije | Foto galerije | Kreiraj Skup / seminar / konferencija

Naši klijenti o nama

Prof. dr Miroslav Rogić
Ovaj e-konferencijski sistem se dokazao u praksi i mi ćemo ga koristiti u narednim godinama...
Prof. dr Miroslav Rogić, dekan Mašinskog fakulteta Banja Luka
dr Nataša Tomić
Mogu da kažem da je ovaj sistem u nekoliko segmenata doprineo našem efikasnijem radu...
dr Nataša Tomić, Organizacioni odbor Kongresa fizijatara BiH
Prof. dr Jovo Ateljević
Ova ideja je dosta inovativna, ima veliki potencijal...

Prof. dr Jovo Ateljević, Predsjednik organizacionog odbora konf. REDETE

Organizatori

Sve | Mapa | Foto galerije

Lokacije

Baza podataka o lokacijama za kongresni turizam: kongresne sale, objekti za smještaj i sl.. Uz opšte informacije, geo koordinate, multimedijalne sadržaje prisutni su i podaci o skupovima koji su koristili navedenu lokaciju i sistem eKonferencije.com.

Sve | Mapa | Foto galerije