Organizujete seminar, kongres ili konferenciju?

 • Automatizujte procese
 • Smanjite vrijeme i troškove organizacije
 • Bez ulaganja u opremu i angažovanja IT stručnjaka
 • Povećajte kvalitet
 • Povećajte vidljivost
 • Povećajte broj prijavljenih radova, autora i učesnika
Arwa Theme

Najkompletnije IT rješenje za organizaciju događaja

 • Elektronska prijava radova i učešća
 • Modul za recenzente i recenzije
 • Izvještaji (knjiga sažetaka,...) i dr. analize
 • Sistem za masovno obavještavanje
 • Multimedijalni sadržaju
 • Komentari i utisci učesnika
 • Za 10 minuta do sajta

Zar nije vrijeme da mobilišete svoje konferencije i događaje?

Aplikacija prilagođena različitim veličinama displeja (desktop, tablet, telefon)
Zbirna android aplikacija - pregled aktuelnih događaja, istraživača, radova, lokacija
Android aplikacija za evidenciju prisustva i anketiranje učesnika
Brzo do pojedinačne aplikacije događaja

Baza konferencija, istraživača i radova

Naziv konferencije Prijava rada Prijava učešća Trajanje
The Fourth International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition (AIPR2017) 18.09.2017.
20.09.2017.
The Third International Conference on Information Security and Cyber Forensics 29.06.2017.
01.07.2017.
The Fourth International Conference on Computer Science, Computer Engineering and Social Media (CSCESM2017) 11.10.2017.
13.10.2017.
The Seventh International Conference on Digital Information and Communication Technology and Applications (DICTAP2017) 29.06.2017.
01.07.2017.
The Seventh International Conference on Digital Information and Communication Technology and Applications (DICTAP2017) 29.06.2017.
01.07.2017.
The Third International Conference on Electrical and Electronic Engineering, Telecommunication Engineering, and Mechatronics (EEETEM2017) 26.04.2017.
28.04.2017.
The Second International Conference on Electronics and Software Science (ICESS2016) 14.11.2016.
16.11.2016.
The Fourth International Conference on Electrical, Electronics, Computer Engineering and their Applications (EECEA2017) 11.10.2017.
13.10.2017.
The Fifth International Conference on Cyber Security, Cyber Welfare and Digital Forensic (CyberSec2017) 22.04.2017.
24.04.2017.
The Fifth International Conference on Informatics and Applications 14.11.2016.
16.11.2016.
THE 16TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SIGNAL PROCESSING AND INFORMATION TECHNOLOGY 12.12.2016.
14.12.2016.
The 4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia) 30.03.2017.
01.04.2017.
The 4th World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia) 30.03.2017.
01.04.2017.
International Conference on Theoretical and Applied Nanoscience and Nanotechnology (TANN'17) 24.08.2017.
25.08.2017.
International Conference on Recent Trends in Environmental Science and Engineering (RTESE'17) 24.08.2017.
25.08.2017.
International Conference on Energy Harvesting, Storage, and Transfer (EHST'17) 22.08.2017.
23.08.2017.
Sve | Prezentacije | Foto galerije | Kreiraj Skup / seminar / konferencija

Naši klijenti o nama

Prof. dr Miroslav Rogić
Ovaj e-konferencijski sistem se dokazao u praksi i mi ćemo ga koristiti u narednim godinama...
Prof. dr Miroslav Rogić, dekan Mašinskog fakulteta Banja Luka
dr Nataša Tomić
Mogu da kažem da je ovaj sistem u nekoliko segmenata doprineo našem efikasnijem radu...
dr Nataša Tomić, Organizacioni odbor Kongresa fizijatara BiH
Prof. dr Jovo Ateljević
Ova ideja je dosta inovativna, ima veliki potencijal...

Prof. dr Jovo Ateljević, Predsjednik organizacionog odbora konf. REDETE

Organizatori

Sve | Mapa | Foto galerije

Lokacije

Baza podataka o lokacijama za kongresni turizam: kongresne sale, objekti za smještaj i sl.. Uz opšte informacije, geo koordinate, multimedijalne sadržaje prisutni su i podaci o skupovima koji su koristili navedenu lokaciju i sistem eKonferencije.com.

Sve | Mapa | Foto galerije