Papers

Total: 4013 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6352PLIJESNI I MIKOTOKSINI U ZAČINIMA
Željka Marjanović-Balaban, Vesna Kalaba, Dragana Kalaba
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6351Ukupni rad mišića natkoljenice nakon izokinetičkog treninga u odnosu na izotonični
Siniša Nikolić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6350UTICAJ ODABRANIH FAKTORA NA BRZINU FERMENTACIJE MLIJEKA I VREMENA SKLADIŠTENJA JOGURTA
Milka Stijepić, Nikolina Malinović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6348REZULTATI PRAĆENJA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA NA TRŽIŠTU BiH U 2021. GODINI
Dragan Brenjo, Džemil Hajrić, Slobodan Dojčinović, Sertaç Dokuzlu, Dragan Tomović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6347SAVREMENI NANOHIBRIDNI MATERIJALI ZA POBOLJŠANU ANTIMIKORBNU AKTIVNOST
Janja Todorović, Željka Marjanović-Balaban, Dijana Jelić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6346ZAŠTIĆENE LJEKOVITE BILJKE NEVESINJSKOG POLJA (REPUBLIKA SRPSKA)
Siniša Škondrić, Jelena Knežević, Ranko Perić, Nada Šumatić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6345PRISUTNI OBLICI EKSTREMNOG ZAGAĐENjA ŽIVOTNE SREDINE I MOGUĆNOST SPROVOĐENjA MJERA ZAŠTITE
Dušan Vranješ
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6344MIŠLJENJE STUDENATA RADNE TERAPIJE O STATUSU RADNIH TERAPEUTA U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI
Lidija Slunjski Tišma, Tamara Popović, Dijana Laštro, Ilija Stijepić, Dragana Sredić Cartes
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6343RAZVOJ I REVIZIJA STUDIJSKOG PROGRAMA ZDRAVSTVENE NJEGE NA VISOKOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI U PRIJEDORU
Duška Jović, Ena Bučan, Darija Knežević, Dijana Kljajić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6342POTRBE DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA ZA BAVLJENJE FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA
Dijana Laštro, Olivera Pilipović- Spasojević, Lidija Slunjski Tišma
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
 1. First
 2. <<
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. >>
 23. Last