Papers

Total: 4003 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6274Znanje, uvjerenja i stavovi pacijenata koji odbijaju primiti vakcinu protiv COVIDA 19
Vedada Čerim, Aida Baručija, Larisa Gavran
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6273Stavovi učenika osnovne škole o vršnjačkom nasilju
Aida Baručija, Vedada Čerim, Larisa Gavran
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6269FTIR – METHOD FOR THE RAPID DETECTION OF GLUTEN IN FOOD PRODUCTS
Vesna Gojković Cvjetković, Željka Marjanović-Balaban, Grujić Radoslav
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6264Determinante emocionalne kompetentnosti kod studenata medicinskih i zdravstvenih nauka
Olivera Kalajdžić, Ranka Perućica, Jelena Pavlović, Sanja Živanović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6256Prevalenca tromboembolijskih komplikacija kod SARS-CoV-2 pozitivnih pacijenata (alfa i delta soj)
Sara Jacimovic
Informatika u biomedicini 2022
6250UPOTREBA PSIHOTROPNIH LIJEKOVA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU OD 2015. DO 2020.GODINE
Svjetlana Popović
Informatika u biomedicini 2022
6245ISKUSTVO KOLABORATIVNOG POSTAVLJANJA CILJEVA U REHABILITACIONOM CENTRU
LEA ŠUC, KATARINA GALOF
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6241Triple Model Framework as a guide for occupational therapists in practice
KATARINA GALOF, LEA ŠUC
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6204METODOLOGIJA U RADNO TERAPEUTSKOJ PROCENI PACIJENATA SA REUMATSKIM BOLESTIMA
Nada Savković
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6203SEROPREVALENCIJA SARS-CoV-2 KOD ZAPOSLENIH NA DVIJE JAVNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE U REPUBLICI SRPSKOJ
Darija Knežević, Miroslav Petković, ljiljana bozic, Silvana Trifunović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
 1. First
 2. <<
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. 13
 13. 14
 14. 15
 15. 16
 16. 17
 17. 18
 18. 19
 19. 20
 20. 21
 21. 22
 22. >>
 23. Last