Papers

Total: 4014 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6328DYNAMICS OF ACCIDENTAL FALLS IN HEALTHCARE SETTINGS: A SCOPING REVIEW
Anastasia Traverso, Aysun Bayram, Alvisa Palese
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6325Teške traumatske povrede u rehabilitaciji amaterskih i profesionalnih sportista Republike Srpske
Gordan Bajić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6324UČESTALOST DISFUNKCIJE SENZORNE INTEGRACIJE DJECE SA DISHARMONIČNIM RAZVOJEM UZRASTA OD 3 DO 5 GODINA U JU „CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA“ U BANjA LUCI
Dragan Kulaš, Senka Kulaš, Jelena Salić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6323UTJECAJ PANDEMIJE COVIDA- 19 NA UPOTREBU INOVATIVNIH METODA I TEHNOLOGIJA U OBRAZOVANJU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
DUBRAVKA ŠIMUNOVIĆ, PREDRAG PETROVIĆ
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6322STANJE ZAMAGLJENOG UMA (BRAIN FOG) KAO POSLJEDICA PANDEMIJE COVID-19 I RADNOTERAPIJSKA INTERVENCIJA
PREDRAG PETROVIĆ, DUBRAVKA ŠIMUNOVIĆ
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6321POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA REPUBLIKE SRPSKE ZA SPECIJALISTIČKIM PROGRAMIMA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE NJEGE
Duška Jović, Mirjana Janković, Slađana Vranješ
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6320Womac u radno terapeutskoj proceni pacijenata sa degenerativnim reumatskim bolestima
Gordana Savković, Nada Savković
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6319Radna terapija u psihosocijalnoj rehabilitaciji kod lica sa mentalnim poremećajima
Miloš Vuković
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6318PODRŠKA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA IMPEMENTACIJI SISTEMA UPRAVLJANJA U PREDUZEĆIMA MLINSKO-PEKARSKE INDUSTRIJE
Igor Grujić, Maja Mikić, Grujić Radoslav, Branko Latinović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6317STAVOVI MENADŽMENTA I VLASNIKA PREDUZEĆA O PRIMJENI SISTEMA UPRAVLJANJA U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA MLINSKO-PEKARSKE INDUSTRIJE
Igor Grujić, Grujić Radoslav, Branko Latinović, Maja Mikić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
 1. First
 2. <<
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. 13
 13. 14
 14. 15
 15. 16
 16. 17
 17. 18
 18. 19
 19. 20
 20. 21
 21. 22
 22. >>
 23. Last