https://www.high-endrolex.com/10

 eKonferencije.com - naucni skupovi, radovi, autori...

Papers

Total: 4122 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6395Analiza RGB histograma boja slika dobijenih kroz nanofotonske filtre
Jovana Šakota-Rosić, Branislava Jeftić, Ivana Stanković (Mileusnić), Lidija Matija, Djuro Koruga
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6394CONTAMINATING SUBSTANCES AS THE MAIN CONCEPT FOR DEFINING QUALITY AND WATER MANAGEMENT IN MODERN SYSTEMS
Svetlana Stevović, Jelena Marković, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6393SAVREMENA DOSTIGNUĆA U OBLASTI SOLARNE ENERGETIKE
Tomislav Pavlović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6392INFLUENCE OF MECHANICAL ACTIVATION ON IMPROVEMENT OF DISPERSION BEHAVIOR OF GOETHITE, QUARTZ AND CLAY MINERALS IN THE PRESENCE OF DIFFERENT DISPERSANTS
Ljiljana Tankosić, Svjetlana Sredić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6391PREGLED RAZVOJA SINTEZE SA NEDOSTATKOM RASTVARAČA
Saša Zeljković
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6390ZAVISNOST KRITIČNE TEMPERATURE OD ANIZOTROPIJE U J1-J2-Jc-Jp HAJZENBERGOVOM MODELU SA PRIMENOM NA 122 KLASU PNIKTIDA GVOŽĐA
Miloš Adamović, Milan Pantić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6389QSRR DESKRIPTORI KAO ALAT U PROUČAVANjU BIOLOŠKOG PROFILA DERIVATA BARBITURNE KISELINE
Suzana Apostolov, Ivana Stojiljković, Đenđi Vaštag
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6388KOROZIONA ZAŠTITA METALA PRIMENOM INHIBITORA
Đenđi Vaštag
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6387CONTRIBUTION OF MEDICAL RESEARCH TO TRASOLOGY FORENSIC PRACTICE - CASE STUDY EXAMPLE
Vojkan Zorić, Jovana Zorić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6386UKLANjANjE NADOLOLA PRIMENOM KUPLOVANIH NANOMATERIJALA NA BAZI TITANA I UGLjENIKA
Andrijana Vukojević, Maria Savanović, Sanja Armaković, Stevan Armaković, Svetlana Pelemiš, Nataša Tomić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
 1. First
 2. <<
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. 18
 13. 19
 14. 20
 15. 21
 16. 22
 17. 23
 18. 24
 19. 25
 20. 26
 21. 27
 22. >>
 23. Last

https://www.high-endrolex.com/10