Papers

Total: 4003    APA format IEEE format papers Table format papers

1. D. Rabat, M. Jašić (2022). FODMAP SASTOJCI U HRANI I NJIHOV UTICAJ NA PROBLEME U GASTROINTESTINALNOM SISTEMU. Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022. , 03.-04. *** no_trans(june, en )***. Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6362 )
2. O. Pilipović- Spasojević, D. Laštro, S. Lolić (2022). VIRTUELNO MODELOVANJE ŠEME HODA KOD POVREDE AHILOVE TETIVE – PRIKAZ SLUČAJA. Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022. , 03.-04. *** no_trans(june, en )***. Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6361 )
3. O. Pilipović- Spasojević, D. Laštro, G. Spasojević (2022). OBJEKTIVNO MJERENJE PROSTORNO- VREMENSKIH PARAMETARA HODA U NEUROLOŠKOJ KINEZITERAPIJI – PRIKAZ SLUČAJA. Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022. , 03.-04. *** no_trans(june, en )***. Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6360 )
4. n. vuković (2022). ANALIZA UTICAJA VODE RIJEKE SANE NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE IZ IZVORIŠTA TUKOVI-MATARUŠKO POLJE U PERIODU POPLAVA. Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022. , 03.-04. *** no_trans(june, en )***. Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6359 )
5. M. Savić, Lj. Savić, Lj. Kucurski (2022). USPOSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE PROHODNOSTI DISAJNOG PUTA U VANBOLNIČKIM USLOVIMA. Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022. , 03.-04. *** no_trans(june, en )***. Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6358 )
6. Lj. Kucurski, J. Pavlović, Lj. Savić, M. Savić (2022). STAVOVI ZDRAVSTVENIH RADNIKA O AKADEMSKOM OBRAZOVANJU MEDICINSKIH SESTARA. Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022. , 03.-04. *** no_trans(june, en )***. Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6357 )
7. D. Sredić Cartes, L. Slunjski Tišma (2022). EVAULACIJA KVALITETA SPAVANJA KOD STUDENATA I STARIJE POPULACIJE. Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022. , 03.-04. *** no_trans(june, en )***. Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6356 )
8. I. Stijepić, V. Balaban (2022). UTICAJ EKSPERIMENTALNOG PROGRAMA VJEŽBANJA NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI. Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022. , 03.-04. *** no_trans(june, en )***. Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6355 )
9. D. Vranješ (2022). ZNAČAJ SPROVOĐENjA CANITARNO -HIGIJENSKIH MJERA U LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA ZAŠTITU OD PANDEMIJE UZROKOVANE VIRUSOM KORONA SARS-CoV-2 (COVID 19). Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022. , 03.-04. *** no_trans(june, en )***. Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6353 )
10. Ž. Marjanović-Balaban, V. Kalaba, D. Kalaba (2022). PLIJESNI I MIKOTOKSINI U ZAČINIMA. Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022. , 03.-04. *** no_trans(june, en )***. Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6352 )
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. >>
 21. Last
Search papers