Radovi


IDNazivKonferencija
5750Nanostrukture kao medijumi za ciljanu dostavu lekova
Dušan Ilić, Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5749FLUOR LAKOVI KAO REŠENJE PORAŽAVAJUĆEG STANJA ZDRAVLJA MLEČNIH ZUBA U OPŠTINI ŠIPOVO
Jovan Vojinović, Gordana Kuprešak, Tatjana Šljokavica
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5748PRIMENA KOMPOZITNIH MATERIJALA ZA FIKSNU NADOKNADU IZGUBLJENOG ZUBA KOD TINEJDŽERA
Jovan Vojinović, Tatjana Šljokavica, Gordana Kuprešak
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5747Atomic Force Microscopy as a tool for testing biomedical samples and elimination probe artifacts
Ljubiša Petrov, Lidija Matija
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5746THE HARDEST SUBSTANCE IN HUMAN BODY AND ITS WEAR OFF TOOTH ENAMEL
Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Ognjenka Janković, Vladan Mirjanić, Valentina Veselinović
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5745PRODUCTION OF WOOD ENERGY BY CHIPPING
Dane Marčeta, Vladimir Petković, Gordana Lakić Globočki
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5744Post litijumske baterije – kada
Stane Pejovnik, Genorio Boštjan
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5743ISPITIVANjE ANTIOKSIDATIVNOG POTENCIJALA ODABRANIH DERIVATA MONOTIOKARBOHIDRAZONA
Gorana Mrđan, Sanja Vlaisavljević, Đenđi Vaštag, Suzana Apostolov, Borko Matijević
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5742New processing RE-based magnetic materials
Spomenka Kobe
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
5741Savremeni materijali i oprema zgrada nulte potrošnje energije
Ljubomir Majdandžić
Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. >>
 22. Zadnja