https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naucni skupovi, radovi, autori...

Radovi


IDNazivKonferencija
6411KORELACIJA REZULTATA ISPITIVANJA OPITIMA STATIČKE I DINAMIČKE KRUŽNE PLOČE
Marko Đurić, Milan Perišić, Dijana Djuric
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6410THE INFLUENCE OF HEREDITARY FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF ORTHODONTIC ANOMALIES AND MOBILE ORTHODONTIC APPLIANCES
Josipa Karilj, Vladan Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6409A FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS OF VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY OF PROSTATE CANCER
Dražan Jaroš, Goran Kolarević, Milovan Savanović, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6408LABORATORIJSKO ISPITIVANJE PUFERSKOG KAPACITETA NESTIMULISANE I STIMULISANE PLJUVAČKE KOD EKSPERIMENTALNE I KONTROLNE GRUPE NAKON TITRACIJE S HCl I NaOH
Radmila Arbutina, Natasa Trtic, Ognjenka Janković, Valentina Veselinović, Irena Kuzmanović Radman
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6407FONONSKA SPECIFIČNA TOPLOTNA KAPACITIVNOST MONOSLOJNOG GRAFENA
Jovan Šetrajčić, Stevo Jaćimovski, Sinisa Vucenovic, Jelena Lamovec, Goran Jovanov
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6406Uticaj Covid-19 na eksternu radioterapiju u Republici Srpskoj
Goran Kolarević, Dražan Jaroš, Bojan Pavičar, Tatjana Ignjić, Dragoljub Mirjanić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6405BIOETIKA I IZAZOVI SADAŠNJEG DOBA
Miroslava Živković
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6404Savremeni pogled na stanje materije i energije u kosmosu
Branko Dragović
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6403Photodielectric characterization of light-driven micro/nano motors in liquid medium
Duško Dudić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
6402IMPROVED DIELECTRIC PROPERTIES OF PRINTED LINEN FABRICS FILLED WITH COPPER(I) OXIDE PARTICLES AND Pinus sylvestris L. EXTRACT
Branka Ružičić, Dragana Grujić, Blanka Škipina, Ana Velimir, Mladen Stančić
Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali
 1. Prva
 2. <<
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. 15
 13. 16
 14. 17
 15. 18
 16. 19
 17. 20
 18. 21
 19. 22
 20. 23
 21. 24
 22. >>
 23. Zadnja

https://www.high-endrolex.com/10